Vår tids lumparhistorier – och jämställdhet – hur går det ihop? Den frågan ställer officer Micael Ekdahl från Försvarsmakten under ett seminarium på Stadsmuseet måndag eftermiddag. För inbjudan står EU-projektet "Make your future".

– Försvarsmakten är något otippat en av de organisationer som verkligen drivit frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor. Bland annat för att kunna rekrytera kvinnliga värnpliktiga, säger Rosie Rothstein, koordinator för ”Make your future!”.

Viktigt även inom vården

”Make your future!” är en del inom EU:s Equal-program, där också Försvarsmakten ingår med sitt samarbetsprojekt ”Genderforce”. Syftet med programverksamheten är att motverka diskriminering inom arbetslivet och arbetet pågår i samtliga 27 EU-länder.

– Vi är mest inriktade på etnisk diskriminering och ohälsa, men med det här seminariet vill vi också belysa jämställdhetsfrågan. Vi behöver tänka jämställdhet, till exempel för att få fler män att jobba inom vården, säger Rosie Rothstein.

Seminariet vänder sig till anställda inom Göteborgs Stad och andra aktörer inom partnerskapet ”Make your future!”. 115 personer har anmält sitt deltagande.