”Viktigt fortsätta följa rekommendationerna”. De senaste siffrorna visar att det fortfarande är få antal smittade i verksamheterna i Göteborgs Stad. “Vi har kunnat ligga på den nivån en tid och förhoppningsvis kan den minska ytterligare, säger Patrik Jansson, planeringsledare på säkerhet och beredskap, stadsledningskontoret.

Patrik Jansson. Foto: Jessica Lindroth

Läs också: Nu öppnar Göteborgs Stads äldreboenden för besök

Varannan vecka presenterar Göteborgs Stad nya siffror över antalet smittade i covid-19 inom stadens verksamheter, till exempel äldreboenden, och bland befolkningen. Den senaste statistiken visar att det fortsatt är få smittade.

– Siffrorna ser bra ut i våra verksamheter och bland befolkningen i staden. Vi ligger kvar på en hyfsat jämn nivå.

Men det finns en oro för att antalet smittade ska öka.

– Vi ser att det sticker i väg i andra delar av landet, Stockholm inte minst. Vi får hoppas att vi inte går den vägen i Göteborg.

Fortsätt följa rekommendationer

Därför gäller det att fortsätta att hålla i och hålla ut och följa de rekommendationer som finns. Att hålla avstånd, att tvätta händerna och att stanna hemma om man har symtom.

– Det kan låta enformigt och tjatigt, men det är viktigt att fortsätta att följa rekommendationerna, inte bara för ens egen skull utan också för andras skull.

Patrik Jansson säger att det kan finnas flera faktorer som spelat in när det kommer till att det är få antal smittade.

– Men en stor anledning till att vi lyckats pressa ner kurvan över antalet smittade är, enligt min bedömning, att vi i Göteborg varit bra på att följa de rekommendationer vi har. Börjar vi släppa på det så finns det en risk att vi på nytt ser en ökad smittspridning.

Förberedda på ökning

Sedan den första september har staden gått ner i ett så kallat anpassat läge när det gäller krisledning.

– Det kunde vi göra eftersom den minskade smittspridningen medgav det och förhoppningen är att vi framöver ska kunna gå över till att hantera den i ordinarie verksamhet. Men det bygger på ett fortsatt positivt läge och att det inte sticker iväg igen, säger Patrik Jansson.

– Vi följer läget noga och har en beredskap för att kunna skala upp igen om det skulle behövas. Scenariot vi jobbar utifrån är att det kan komma lokala utbrott under hösten och att vi ska klara av att hantera dem i det anpassade läget.