Antalet invandrare med politiska uppdrag ökade med nästan 25 procent i Göteborg efter senaste valet. Men representationen haltar ändå sett till hela befolkningen. Kommunfullmäktiges 13 ledamöter med invandrarbakgrund borde vara tre gånger så många för att spegla samhället i övrigt.

174 personer med invandrarbakgrund har sedan valet 2006 politiska uppdrag i Göteborg. Det är en ökning med nästan 25 procent sedan valet 2002, då 140 invandrare blev invalda i nämnder och styrelser runt om i kommunen.

Med ”invandrarbakgrund” menas här personer som fortfarande har utländskt medborgarskap, men som får rösta i kommunvalet, samt första och andra generationens invandrare, med minst en förälder som invandrat, och som idag har svenskt medborgarskap.

Personröstandet minskar

– Det var fler kandidater med invandrarbakgrund som ställde upp i valet 2006 än tidigare, så det är bara naturligt att det också blev fler som valdes in, säger Anders Martinson, projektledare på Sociala resursförvaltningen.

Personröstandet på ”invandrarkandidater” följde dock den allmänna trenden och sjönk från 12.270 röster till cirka 9.700 mellan valen 2002 och 2006.

Tio procent istället för 30

I kommunfullmäktige, med totalt 131 ledamöter, medförde valet 2006 marginella förändringar. 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare med invandrarbakgrund kom in i kommunfullmäktige 2006, jämfört med 14 ordinarie och 12 ersättare valet 2002.

De 13 ordinarie ledamöterna utgör alltså tio procent av kommunfullmäktiges samtliga ledamöter, medan cirka 33 procent av göteborgarna har invandrarbakgrund (varav hälften härstammar från ett annat europeiskt land).

Tvärtom i ungdomsfullmäktige

En förändring kan dock vara på gång, om man betraktar ungdomars politiska engagemang.

– Det är intressant att notera att i ungdomsfullmäktige, som väljs ny varje år och där ledamöterna ännu inte fyllt 18 år, verkar ungdomar med invandrarbakgrund istället snarare vara överrepresenterade. Jag har inte granskat de ledamöternas bakgrund lika noggrant, men i 2007 års ungdomsfullmäktige har ungefär 40 procent av ledamöterna åtminstone utlandsklingande namn, säger Anders Martinson.