Fler utbildas till gode män och familjehem. Fortfarande kommer varje dag runt 200 flyktingar till Göteborg. Senaste veckan har drygt 370 av dem varit ensamkommande barn. Göteborgs Stad arbetar intensivt för att kunna svara mot det ökade behovet av transitboenden, familjehem och gode män.

Webbsändning om flyktingsituationen 1 oktober – se filmen här

− Vi har haft ett stort tryck. Under september har vi tagit emot fler än tusen ensamkommande barn och unga här i Göteborg. De flesta är pojkar. Migrationsverket ser inte någon minskning just nu och vi vet inget om hur det blir framöver, säger Sven Höper på stadsledningskontoret.

Liksom tidigare handlar flyktingmottagandet först om att lösa det akuta läge som uppstår när flyktingarna anländer. Mat, vatten och tak över huvudet är sådant som behövs. Kommunen samarbetar ihållande med frivilligorganisationer, kyrka, företag, polis och andra myndigheter.

Moduler för mottagande
För tillfället pågår arbetet med att ordna en mottagningsplats utanför Centralen, där ungefär hälften av de flyktingar som kommer till Göteborgsregionen tas emot.

− Efter helgen ska de moduler vi sätter upp att stå färdiga och börja bemannas. Det blir en mottagningsplats där man kan få fika, prata och sköta sina sanitära behov, säger Sven Höper.

Han påpekar att mycket av det som Göteborgs Stad nu jobbar med, egentligen inte brukar handhas av kommunen. Bland annat har man fått ta fram ytterligare platser på kallade transitboenden för de ensamkommande barnen och ungdomarna.

− På Gärdsåsskolan finns nu en kapacitet för 500-600 barn, men tack och lov har vi inte ett behov som är i de nivåerna, så där bor ungefär 100 barn och unga, säger Sven Höper.

Många vill bli familjehem
Andra insatser kommunen arbetar febrilt med är att lösa situationen på längre sikt. Då handlar det främst om att hitta familjehem som barnen kan bo i och att tillgodose behovet av gode män.

Marianne Forslund, sektorschef i stadsdelen Majorna-Linné, jobbar med att ordna fler familjehem och är tacksam över det stora gensvar de fått från stadens invånare.

− Sedan slutet av sommaren har ungefär 1 000 personer hört av sig och visat sitt intresse för att bli familjehem. Vi får tio gånger fler ansökningar per dag än vad vi brukar, säger hon.

Familjerna måste utredas
Planen är 500-600 nya familjehem till december 2016. Därför ordnas informationskvällar, man utbildar löpande nya familjehem och ser över om det går att förkorta utredningstiderna.

Marianne Forslund säger att även om det är angeläget att ta vara på det stora intresse som göteborgarna visar, går det inte att utreda familjerna i allt för rask takt.

− Många undrar om utredningstiden måste vara så lång. Målsättningen är att jobba så snabbt vi kan. Men att ta in ett barn i sitt hem är en stor sak. Det är en ömsesidig process, där även familjen ska förstå vad det innebär och kunna förbereda sig mentalt, säger Marianne Forslund.

Nya utbildningsplatser för gode män
Även behovet av fler gode män är stort. Det finns 225 aktiva gode män samtidigt som ungefär 900 barn har behovet. Många är intresserade, men även här tar det tid att fylla igen luckorna.
Gunnar Johnsson, chef för överförmyndarförvaltningen, säger utbildningskravet på att få bli god man är viktigt att behålla och att de just nu jobbar för att få fram fler utbildningsplatser.

− Under hösten har antalet utbildningsplatser har utökats med 170 stycken och samtal förs med ytterligare sex utbildningssamordnare för att skapa fler platser, säger han.