Stöldbrotten fortsätter att minska, medan våldsbrotten ökar. Det visar kriminolog Sven-Åke Lindgren i sin nya rapport om brottsutvecklingen i Göteborg. Resultatet blir detsamma oavsett om man tittar på antalet anmälda brott eller andra undersökningar.

För fjärde gången har Sven-Åke Lindgren, professor vid Göteborgs universitet, studerat brottsutvecklingen i Göteborgsområdet. Liksom i den förra rapporten kommer han den här gången fram till några märkbart positiva tendenser och några tydligt negativa tendenser.

− Positivt är att stöldbrottsligheten fortsätter att minska och att även om antalet brott av ungdomar i åldern 15-20 år ökar, så ökar de inte om man tar hänsyn till att ungdomarna har blivit fler, säger Sven-Åke Lindgren.

Minskad oro för brott i städerna

Inte heller stämmer det ofta förekommande uttrycket ”färre men värre”.

− Det finns inget stöd för att brottsmisstänkta ungdomar också är mer brottsbelastade än vad de var tidigare, säger Sven-Åke Lindgren.

En annan slutsats är att göteborgarna inte längre är lika oroliga för brott som de var för några år sedan. Det är en minskning som gäller alla stora städer i Sverige, men göteborgarna är dessutom mindre oroliga än till exempel Malmöborna.

Våld som kräver sjukvård ökar

Att våldsbrotten ökar är dessvärre ett resultat som Sven-Åke Lindgren kommer fram till oavsett om han tittar på antalet anmälda brott eller tar del av SCB:s offerundersökningar, där människor själva delar med sig av sina erfarenheter.

− Det våld som har ökat är det som ger märken och kräver sjukvård. Ökningen gäller däremot inte för det grövsta och det dödliga våldet, säger Sven-Åke Lindgren.

Fler brott anmäls inom skola och vård

Varför våldet ökar finns inget enkelt svar på, men Sven-Åke Lindgren tror att det rör sig om flera tendenser i samhället.

− Det finns två uppfattningar som brukar ställas mot varandra. Den ena är att det främst handlar om att man i dag anmäler fler brott, dels inom skola sjukvård och kriminalvård och dels att vi i dag har en minskad tolerans för fysiska kränkningar, säger han och fortsätter:

− Den andra uppfattningen är att det faktiskt handlar om en reell ökning av antalet brott.

Tillväxt av våldsbejakande subkulturer

Sven-Åke Lindgren påpekar att det troligen rör sig om en kombination av de två olika förklaringsmodellerna och att de snarare kompletterar än konkurrerar ut varandra.

− Den ökning vi ser av det reella våldet hänger ihop med alkohol- och drogmissbruk, ett ökat restaurang- och nöjesutbud samt en tillväxt av våldsbejakande subkulturer, säger han.

Studien bygger på statistik från Brottsförebyggande rådet, Statistiska Centralbyråns offerundersökningar, rättsmaterial och Socialstyrelsens patientregister. Uppdragsgivare är Tryggare och mänskligare Göteborg.