Efterlyser stöd från fler kommuner. Göteborgs Stad har trappat upp insatserna ytterligare för att kunna ta emot alla ensamkommande unga flyktingar. På två dagar har staden, ihop med Mölndal, fått fram ytterligare 450 platser i transitboenden.

Pressträff om flyktingsituationen 13 nov – se webbsändningen här

– Vår bedömning och förhoppning är att vi klarar helgen, sen får vi se vad som händer nästa vecka, sa Michael Ivarson, direktör på social resursförvaltning, vid en pressträff på fredagen.

På fredag kväll öppnar 200 nya boendeplatser för ensamkommande i Göteborg, 100 platser öppnar i Mölndal och 50 i Ale kommun, till helgen. Kungälv och Härryda har också hjälpt till i mindre omfattning, men nu behövs stöd från fler kommuner i regionen.

Förändras snabbt
– Vi måste hjälpas åt, det här är en fråga för Västsverige. Vi hoppas att fler GR-kommuner håller med om det, sa Michael Ivarson.

Efter regeringens beslut om gränskontroller var det under torsdagen och fredagen något färre unga flyktingar som kom till Göteborg.

– Men om det håller i sig, vet vi inget om. Det kan förändras väldigt snabbt, sa Michael Ivarson.

Han berömde alla de 100-tals anställda i kommunen som nu bemannar boendena och jobbar med service runt omkring.

Imponerande
– En imponerande insats av alla våra medarbetare. Vi jobbar nu dygnet runt i en del funktioner, sa Michael Ivarson.

– Nu har vi gjort en enorm kraftsamling – igen! Jag tycker vi har gjort det många gånger på sistone, men så som läget är nu, ser vi ingen ände på det.

Den senaste kraftsamlingen i veckan innebär att Göteborg och Mölndal tillsammans nu har 1547 transitplatser för unga.

– En hisnande siffra, med tanke på hur planeringen såg ut i juni i år; 60 platser, konstaterade Michael Ivarson.

Regeringen förhandlar
Göteborg och Mölndal är båda så kallade ankomstkommuner, med ansvar för ensamkommandes boende under den tid det tar för Migrationsverket att utreda och göra en kommunplacering. Det ska egentligen gå på ett par dagar, men kan i praktiken bli flera veckor, eftersom Migrationsverket inte hinner med just nu.

– Vi tycker att det borde finns fler ankomstkommuner, idag blir det en oproportionerligt hård belastning på ett fåtal kommuner, sa Michael Ivarson.

Sven Höper berättade att regeringskansliet nu förhandlar med fler kommuner om att bli ankomstkommuner.

– Om det lyckas, skulle vi kunna skjutsa en del av de här barnen till andra kommuner, för att lätta på trycket mot Göteborg och Mölndal, sa Sven Höper.

Nya moduler
Men det handlar inte bara om tillfälliga transitboenden. De ensamkommande unga som till sist stannar i Göteborg ska förstås beredas boende, förskola eller skola. Migrationsverkets prognos för 2015 talar om 1800 – 2000 barn och unga som kommer att bosätta sig i Göteborg.

I stadsdelar som Angered, Östra Göteborg och Västra Hisingen kan det handla om 350-400 barn som söker sig till vänner eller släktingar.

– Det blir naturligtvis en anspänning både vad gäller lokaler och personal. Våra skolor är redan ganska väl fyllda, sa Sven Höper på stadsledningskontoret.

– Vi måste nu fundera på olika lokallösningar, till exempel moduler som placeras ut i anslutning till skolorna.

Lärare bristvara
– Om varje stadsdel tar emot 80 – 170 barn, och några stadsdelar 350 – 400, så innebär det en stor utmaning att hitta lärare som arbetar med svenska som andraspråk. De lärarna är redan idag en bristvara, sa Sven Höper.

Göteborgs Stad har också en fortsatt svår situation med ankommande vuxna och familjer. Migrationsverket har meddelat att antalet evakueringsplatser – alltså boende i väntan på Migrationsverkets utredning – måste öka från ca 3.000 till ca 20.000 i hela landet. Göteborg har fått en begäran om att bidra.

Från årsskiftet och fram till siste oktober hade 5331 personer sökt asyl i Göteborg, inklusive de ensamkommande barnen. 3500 av dem var sådana som själva ordnade boende, via släktingar eller vänner (EBO).

Migrationsverket bedömer nu att Göteborg kommer att få ta emot mellan 600 och 1000 asylsökande i veckan.