Skillnaderna i inkomster, utbildningsnivå och arbetslöshet mellan stadsdelarna i Göteborg fortsätter att vara stora. Det visar den senaste sammanställningen av statistik från stadsdelsnämnderna i Göteborg.

I stadsdelen Älvsborg tjänar nästan var fjärde inkomsttagare (23,7 procent) mer än 360.000 kronor om året. Motsvarande siffra för Bergsjön är 1,2 procent och för Gunnared 2 procent.

Medelinkomsten för hela Göteborg var 2001 192.200 kronor. Invånarna i Älvsborg har högst medelinkomst, 282.300. Örgryte, Askim och Torslanda kommer inte långt efter på listan.

Fler öppet arbetslösa 2003

Lägst inkomster har fortfarande invånarna i Bergsjön, Gunnared och Biskopsgården, de tjänar i genomsnitt mellan 110.000 och 150.000 per år.

Detta avspeglas också i statistiken för socialbidrag för 2001. I Bergsjön har nästan en tredjedel av familjerna (32,9) socialbidrag, i Gunnared är siffran 26,9 procent och i Lärjedalen 29 procent. Socialbidragsberoendet sjönk dock med ungefär två procentenheter i dessa tre stadsdelar mellan år 2000 och 2001.

I Älvsborg fick bara 1,2 procent av familjerna socialbidrag, i Torslanda är siffran 1,5 procent och i Askim 2,7 procent för 2001.

Andelen öppet arbetslösa var i oktober 2003 5,1 procent i hela Göteborg. Högst andel öppet arbetslösa fanns i Bergsjön (nio procent), Gunnared (7,7) och Lärjedalen (7,1). Lägst andel öppet arbetslösa, drygt två procent, fanns i stadsdelarna Torslanda, Älvsborg och Askim.

Årlig sammanställning i Göteborgsbladet

Arbetslösheten ligger totalt sett högre i oktober 2003 jämfört med oktober 2002, då hela Göteborg hade 4,1 procent öppet arbetslösa.

I det så kallade Göteborgsbladet presenterar stadskansliets statistikgrupp varje år sedan 1992 en sammanställning av den mest efterfrågade statistiken. Göteborgsbladet (se länk nedan) finns tillgängligt på Internet för 1997 och framåt.

Bland uppgifterna finns folkmängd, åldersfördelning, arbetslöshet, ohälsotal, utbildning, socialbidrag och andra uppgifter för varje stadsdelsnämnd i Göteborg.