Den kampanj som Flyktingguideprojektet drev i höstas för att locka till sig fler frivilliga ideella guider blev en framgång. Ett hundratal personer hörde av sig, men eftersom ännu fler flyktingar anmälde sitt intresse är det fortfarande brist.

– Nu har vi så många flyktingar i vår databas att vi avvaktar med att gå ut i sfi-skolorna för att rekrytera ännu fler. Det ingen idé när vi ändå inte har några svenska kontakter att matcha mot, säger Lahdo Bulun på Flyktingguideprojektet.

Försöker matcha intressen och livssituationer

Sedan starten 2003 har det så kallade Flyktingguideprojektet gjort drygt 650 matchningar mellan invandrade flyktingar, i behov av svenska kontakter, och frivilliga guider som visat vägen in i det svenska samhället och språket.

– Tanken är att det ska bli en matchning som är bra för båda parter. Vi försöker matcha människor med snarlika intressen och livssituationer med varandra, säger han.

Båda ska vinna på det

Vid anmälningstillfället får man ange önskemål, men av princip matchar man inte över könsgränser, alltså matchas män mot män och vice versa. I många fall är det familjer som vill träffa andra familjer.

I de flesta fall har svenskar lika dålig kontakt med invandrare som invandrare har med svenskar. Därför menar Lahdo Bulun att alla vinner både socicalt och kulturellt på matchningen.

Ofta handlar flyktingguidning om rena ”nyttokontakter” någon gång i veckan eller månaden, som hjälp med översättning eller andra praktiska göromål som kräver kunskap om hur det svenska samhället fungerar.

Men lika ofta kan det handla om ett kulturellt och språkligt utbyte som så småningom övergår till vänskap mellan nyanlända och göteborgare.