Underskotten fortsätter att vara stora i stadsdelsnämnderna i Göteborg. Flera stadsdelar redovisade på tisdagen mångmiljonunderskott i sina prognoser för 2002. Kortedala räknar med ett underskott på 12,5 miljoner kronor, Linnestaden tio miljoner och Lundby 5,5 miljoner.

I Kortedala stadsdelsnämnd ökar underskottet i prognosen för hela året. Socialdemokraterna och vänsterpartiet i Kortedala är mycket oroade och anser att det måste tas fram snabba åtgärder för att få budgeten i balans.

Bekymmersamt i Linnéstaden

Läget i Linnéstaden är fortfarande bekymmersamt. Trots att det vidtogs ett flertal åtgärder under 2001 för att sänka kostnaderna så visar prognosen för i år på ett underskott på tio miljoner kronor.

Att kortsiktigt minska det förebyggande arbete som bedrivs inom samtliga verksamheter kan innebära en snabb ekonomisk effekt. Men på längre sikt skapa större problem, menar förvaltningen.

Lundby vill ha samlad bild av besparingsåtgärder

I Lundby har de ekonomiska förutsättningarna ändrats och prognosen för detta år visar på ett underskott på 5,5 miljoner kronor. Lundby stadsdelsnämnd anser att det behövs ekonomiska åtgärder för att få ekonomin i balans. Nämnden vill nu ha en samlad bild av vad det finns för möjligheter att spara pengar.

Bland annat ska Lundby stadsdelsförvaltning utreda förutsättningarna för alternativ drift av öppna förskolan och att jämföra servicenivån för icke lagstadgad verksamhet mellan Lundby och andra stadsdelar i Göteborg.

Gunnared räknar med nollresultat

Gunnareds stadsdelsnämnd ser ut att klara sig bättre. Prognosen för 2002 bedöms till ett nollresultat.