Jubileum med fokus på hälsa. Utställningen ”Vi som arbetar med våra kroppar” som har visats på Milleniumplatsen vid Stora teatern sedan april flyttar till Angered. Nu kan du se den i Angeredsparken utanför Kulturhuset Blå Stället.

”Vi som arbetar med våra kroppar” är en av tre utomhusutställningar om hälsa, vilket är årets tema för Göteborgs 400-årsjubileum.

− Utställningarna lyfter tre olika perspektiv av hälsa, genom åldrande, arbete och psykisk ohälsa, säger Jessica Winnberg, producent för Göteborg 400-årsjubileum på Göteborg & Co.

Utställningen ”Vi som arbetar med våra kroppar” består av foton och berättelser som ger inblick i 33 personers verklighet och yrkesliv. Den tar upp yrkesstolthet och kopplar an till Göteborgs historia som arbetarstad.

Låter osynlig grupp ta plats

 Enligt Annica Carlsson Bergdahl på Rot Produktion, som skapat utställningen tillsammans med fotografen Elisabeth Ohlson, handlar den om villkor, klass och värdighet. I samband med att utställningen invigdes på Milleniumplatsen den 29 april i år sa hon:

– De människor som arbetar med sina kroppar är nödvändiga för att vårt samhälle ska fungera, men de kommer sällan till tals i våra offentliga rum och medier. Just detta vill vi ändra på.

Du kan se ”Vi som arbetar med våra kroppar” i Angeredsparken utanför Kulturhuset Blå Stället till och med den 17 oktober.