Creator: Yasin Lekorchi och Malin Åkersten. Photo: Niklas Alm. Retouch: Sofia Cederström.

Nationell samling i Göteborg. Den 6 februari träffas yrkesverksamma och ideella organisationer som på olika sätt möter kvinnlig könsstympning på en nationell konferens i Göteborg. Där lyfts goda exempel på framgångsrikt arbete mot det grova övergreppet.

Trots att könsstympning är olagligt i Sverige lever här minst 38 000 flickor och kvinnor i sviterna av ingreppet. Hur det påverkar den enskilda personen är individuellt och beror på många olika saker, bland annat vilken typ av stympning det handlar om. Men det är inte ovanligt att ingreppet ger ett stort lidande och problem med ärrbildningar, inkontinens och ett försämrat sexliv.

– Det är en grov misshandel och ett övergrepp mot mänskliga rättigheter, inte minst med tanke på att stympningen nästan alltid sker på barn under 18 år, säger Monica Helander på Dialoga, Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, en av arrangörerna till konferensen.

Exempel på framgångsrikt arbete
För att möta de kvinnor som drabbats på ett bra sätt, och för att förhindra att fler flickor blir könsstympade, krävs både kunskap och ett aktivt arbete på flera olika plan. Monica Helander anser att kunskapen kring könsstympning har höjts, inte minst tack vare ett ökat fokus i samhället när det gäller hedersvåld. Men det finns mycket kvar att göra, och på konferensen kommer flera exempel på framgångsrikt arbete att presenteras, såväl lokalt som nationellt och internationellt.

– Bland annat kommer föreningen Hela Blomman, som startades av ungdomar i Angered att berätta om hur de jobbar för att sprida kunskap om kvinnliga könsstympningar, säger Monica Helander.

Större möjlighet att nå framgång
På plats finns också representanter från Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm, som utan remiss tar emot flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning, Regeringskansliet som berättar om sitt arbete på området och Norrköpings kommun som delar med sig av sina positiva erfarenheter av att arbeta med frågan i förskolan. Dessutom kommer ungdomar från den brittiska organisationen Integrate UK för att berätta om sitt omfattande förebyggande arbete i Storbritannien.

Den nationella konferensen, som anordnas på Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning, anordnas av flera myndigheter tillsammans.

– Det är en styrka att vi gör det här tillsammans och att vi lär av varandra. Då har vi större möjlighet att nå framgång i vårt arbete mot kvinnlig könsstympning och hedersförtryck, säger Monica Helander.