Vill studera Vägen ut-kooperativen. En av Asiens främsta kriminologer gästar Göteborg i veckan, med en grupp studenter. De ska bland annat besöka Vägen ut-kooperativen och bo på ett av dem, B&B-hotellet Le Mat på Kristinelundsgatan. "Jag älskar vänligheten i Göteborg och vill att mina studenter ska få uppleva den också", säger Hiroshi Tsutomi.

Han är professor i kriminologi vid universitetet i Shizuoka, en timmes snabbtågsresa från Tokyo. Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, är han Asiens mest framstående kriminolog, med specialområden som ungdomsbrottslighet och effekterna av rättsstatens ingrepp mot brottslingar.

Jurymedlem
I början på veckan deltar Tsutomi i en av världens största konferenser för kriminologer, Stockholm Criminology Symposium, där han sitter i juryn som utser pristagarna till Stockholm Prize in Criminology.

Men mot slutet av veckan kommer han till Göteborg, tillsammans med åtta studenter. Han var här i studiesyfte även 2009, efter att ha fått kontakt med Tryggare och mänskligare Göteborg, TMG. Det lades ned hösten 2013, men två personer på kulturförvaltningen, Borghild Håkansson och Ylva Mühlenbock, arbetar vidare i TMG:s anda.

– Vi arbetar fortfarande med trygghets-, tillits- och delaktighetsfrågor, alltså sådant som Hiroshi Tsutomi intresserar sig för, säger Ylva Mühlenbock.

– Jag vet att gruppen är intresserad av vår täta samverkan mellan forskning och praktik, det är nog lite göteborgskt. Och Tsutomi är intresserad av hur vi jobbar med barns och ungas delaktighet, något han själv arbetar praktiskt med i Japan.

Frilagret
Därför blir det ett besök på Frilagret vid Järntorget, ett kulturhus där unga kulturutövare själva får bestämma över innehållet. En möjlighet för ungdomar att uttrycka sig genom kulturen och på så sätt få mer inflytande och delaktighet.

Hiroshi Tsutomi bekräftar i ett mail till Vårt Göteborg att han vid besöket 2009 blev mycket imponerad av Göteborgs insatser på området, till exempel det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet inom TMG.

– Det besöket ändrade min uppfattning om hur en stad ska organiseras, säger Hiroshi Tsutomi.

”Knock-out”
Han minns bland annat ett besök i Tynnered, där han fick se hur invandrarungdomar var med och påverkade ombyggnader av utemiljön, till exempel en näridrottsplats vid Kastanjeallén.

– Det projektet slog fullständigt knock-out på mig, jag har aldrig sett något liknande i Japan, skriver Hiroshi Tsutomi.

– För att uttrycka det enkelt: Ni bygger en stad med social inkludering genom att aktivera människor som riskerar att hamna i utanförskap.

Hiroshi Tsutomi skriver också att han har många goda minnen av Göteborg, inte bara från de kommunala studiebesöken, utan hur folk på stan hälsade på varandra, på spårvagnarna och vid hållplatser.

Fullspäckat program
– Och den här gången ska vi besöka Vägen ut-kooperativen, som verkligen är intressanta för oss att studera.

Hela fredagen ägnas åt Vägen ut! Den företagsgruppen består idag av elva sociala företag, med en omsättning på 35 miljoner kronor, som skapar arbete åt människor som har svårt att komma in på den ”ordinarie arbetsmarknaden”. Här har många gått från att vara bidragstagare till att bli egenföretagare.

Bland de elva företagen finns Le Mat, ett B&B-hotell på Kristinelundsgatan, som anställer medarbetare som anses stå långt från arbetsmarknaden men som med arbetsträning och coachning klarar jobben utmärkt.

Andra Vägen ut-kooperativ som får besök av japanerna är behandlingshemmet Villa Solberg, Lärjeåns kafé och trädgårdar, samt Kajskjul 46, som säljer varor och tjänster inom textiltryck, tvätt, trädgårdsarbete och återanvändning.

I övrigt har den japanska gruppen ett fullspäckat program under torsdagen och fredagen: Petra Senthén, projektkoordinator på stadsledningskontoret, ska berätta om Göteborgs internationella samarbete med betoning på ungdomar och delaktighet. Lars Jonsson, arkitekturkonsulent på kulturförvaltningen, ska informera besökarna om hur staden arbetar för att göra barn och unga delaktiga i stadsutvecklingen.

Hiroshi Tsutomis grupp ska också få se film som producerats i Göteborg och som nu röner internationell uppmärksamhet. Den heter ”Räknar dagar, räknar år” och är en kortfilm om barn vars föräldrar sitter i fängelse. (Se länk till artikeln nedan.)