Backaplan står inför en rejäl förnyelse och allmänheten har haft många synpunkter på hur området kan utvecklas. Förslaget till översiktsplan ställs nu ut på flera platser i Göteborg och visar upp en blandad stadskärna, med parker och promenadstråk mellan affärer och bostäder.

Uppemot 5.000 lägenheter siktar man på ska rymmas inom det område som lite slarvigt fått det gemensamma namnet Backaplan.

– Backaplan är egentligen ett fiktivt namn på köpcentret runt Coop Forum, men i våra planer räknar vi in hela området mellan Lundbyleden, Hjalmar Brantingsgatan, Gustaf Dalénsgatan och Lillhagsvägen, säger Johan Ekman på det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling.

5274_2.jpgTillsammans med stadsbyggnadskontoret och allmänheten har man tagit fram det förslag på fördjupad översiktsplan som nu ställs ut på en rad olika ställen i Göteborg.

Visar stadens ambitioner

– En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande som en detaljplan, utan är ”bara” rekommenderande och visar stadens ambitioner. Här visar man hur man vill att området huvudsakligen ska användas, för att sedan gå vidare och precisera utformningen i detaljplaner, säger Johan Ekman.

Översiktsplanen har varit ute på en så kallad samrådsrunda, där allmänheten har fått lämna in önskemål och synpunkter. Många av dem finns med i det förslag som nu ställs ut, till exempel att en central park vid Deltavägen ska rymma möjligheter till en rad aktiviteter och utomhusidrotter. En promenadslinga genom området önskas också, liksom lättillgänglig kollektivtrafik.

– Framför allt stombussar kommer nog att stå för merparten av kollektivtrafiken, men Deltavägen, som skär genom nuvarande köpcentret, kommer även att dimensioneras för spårvagnar. Det finns även önskemål om pendelstation för Bohusbanan, vilket inte är orimligt med tanke på att 16.000 personer reser till Lindholmen varje dag, säger Johan Ekman.

Integrera handel och boende

Huvudsyftet med förändringen av Backaplan är att förvandla det idag så slitna och utspridda köpcentret och de nedgångna omgivningarna till en blandad stad. Markparkeringarnas tid ska vara förbi, istället får bilarna flytta in i p-hus eller rent av under mark, som inne i centrala Göteborg.

5F0.jpgHandeln ska finnas kvar i minst samma omfattning som idag, om än inte alltid i samma byggnader, samtidigt som människor bor och rör sig naturligt i omgivningarna dygnet runt.

– Målet är också att området ska knytas till Göteborgs stadskärna. En vision är att bygga över Lundbyleden och Hamnbanan, ungefär som man gjort med Allum i Partille. Då skulle man både knyta samman Hjalmar Brantingsplatsen med Frihamnen och komma närmare innerstaden, säger Anders Svensson, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Förslaget till fördjupad översiktsplan kommer inom några veckor att ställas ut i två månader från och med onsdag den 4 mars på stadsbyggnadskontoret, i Älvrummet vid Lilla Bommen, på Hisingens resursbibliotek i Lundby och vid Backaplan. Sedan är det dags för kommunfullmäktige att ta ställning till förslaget.

Detaljplanerna delas upp i sju mindre områden. Kvillebäcken ligger längst fram i processen och där kan byggandet komma igång redan i slutet av det här eller början av nästa år.