Fredrik Johansson.

Tillträder 1 november. Socialnämnden Nordost utsåg på tisdagen Fredrik Johansson till ny förvaltningsdirektör i socialförvaltningen Nordost. Sedan i maj har han varit tillförordnad förvaltningsdirektör vid sidan av sin tjänst som förvaltningens ekonomichef.

Fredrik Johansson har en lång bakgrund på ledande befattningar inom socialtjänst och stadsdelsförvaltningar. Befattningen som ekonomichef har han haft sedan förvaltningen bildades i januari 2021.

Fredrik Johansson tillträder sin nya tjänst den 1 november.