Tillträder 1 maj. Nämndens presidium har utsett Fredrik Johansson, avdelningschef Ekonomi, som tillförordnad direktör i socialförvaltningen Nordost under rekryteringsperioden av en ny ordinarie förvaltningsdirektör. ”Ett sant hedersuppdrag. Det är mycket på gång i förvaltningen vad gäller utveckling och förändring och jag ser fram emot att få driva det arbetet”, säger Fredrik Johansson.

Fredrik Johansson.

Fredrik Johansson har arbetat i Angered, Östra Göteborg och Nordost i över 20 år och haft flera olika roller: ekonom, planeringsledare, verksamhetscontroller, förvaltningscontroller, ekonomichef och nu senast avdelningschef ekonomi.

– Jag har trivts otroligt bra och kunnat bidra i samtliga roller, men visst blir det här något extra. Det är ett sant hedersuppdrag att få axla rollen som tillförordnad förvaltningsdirektör. Förvaltningens utmaningar under 2022 är till stora delar desamma vi arbetade med under förra året. Vi ska fortsätta att skapa en förvaltning av de två gamla stadsdelsförvaltningarna, där alla känner sig hemma. Vi ska öka samarbetet och samverkan mellan våra avdelningar och enheter för att skapa tydligare och effektivare processer som gynnar dem vi är till för, och vara kostnadseffektiva. Vi ska också skapa utmaningar och en känsla av att göra skillnad för våra medarbetare och chefer, säger han.