Försöket utvärderas i oktober. I höst kan du surfa fritt på 24 platser runt om i Göteborg. Projektet Gothenburg Free WiFi rullar på och drygt 85 000 inloggningar har registrerats sedan starten i maj. Syftet är att göra stadens service och tjänster mer tillgänglig för alla.

– Vi vill stärka demokratin och skapa möjligheter till delaktighet genom att boende och besökare på ett enkelt sätt får tillgång till internet och stadens tjänster, säger Ronald Caous, projektledare för Gothenburg Free Wifi.

Utvärderar statistik och användarnas upplevelse
Uppdraget att testa fritt wifi kommer från kommunfullmäktige och ingår i programmet för e-samhälle. Totalt sätter man upp ett drygt 20-tal surfzoner runt om i staden, men det är sammanlagt 13 platser som kommer att utvärderas.

Utöver de tio befintliga platserna i Centrum och på Hisingen kommer man också att utvärdera på Frölunda Kulturhus, Angereds Centrum och Rymdtorget. Målet är att få ett underlag för att kunna bedöma vad ett införande i hela staden skulle innebära.

– Vi utvärderar två saker. Dels hårda data, som till exempel hur mycket surfzonerna används och på vilka tider. Den andra delen handlar mer om användarupplevelsen och där ställs frågorna i en enkät till användarna, säger Ronald Caous, projektledare.

Vill också stärka turismen
Surfzonerna har sjösatts successivt sedan den 1 maj och de tre sista som ingår i testet väntas bli klara under hösten. Testerna utvärderas i oktober och kommer att ligga till grund för en rapport till kommunstyrelsen.

– Vi har nu fått in en del statistik från mätningar och enkäter, fler än 1 300 personer har tagit sig tid att ge oss återkoppling. Vi ser redan nu att fritt wifi ger de effekter vi hoppades på. Nästan 40 procent av användarna är besökare i staden, vilket är positivt eftersom vi också vill stärka turistnäringen, säger Ronald Caous.

De tre nya surfzonerna för utvärdering är Frölunda kulturhus, Angered Centrum/Blå stället och Rymdtorget. Dessa kommer att färdigställas under hösten.