Styrketräning, stavgång, massage och rökfria arbetsplatser är några av insatserna för att förbättra hälsoläget bland kommunanställda. Inte bara i Göteborg, utan även i flera grannkommuner i Göteborgsregionen, som på torsdag samlas för att utbyta erfarenheter.

Det är ett och ett halvt år sedan GR senast anordnade Mötesplats Hälsa för kommunanställda i Göteborgsregionen. På den tiden har mycket hunnit hända.

Hälsofokus allmän trend i hela samhället

– Det finns ett helt annat fokus på hälsofrågor idag, inte bara i kommunerna utan det är ju en allmän trend i hela samhället, säger Maud Hammarling på stadsdelsförvaltningen i Backa, och en av arrangörerna bakom Mötesplats Hälsa.

Konferensen lockar 400 föranmälda kommunanställda och rymmer såväl storföreläsningar som mindre seminarier där erfarenheter från regionens 13 kommuner ska lyftas fram.

Göteborgs Stad har nio programpunkter som handlar om allt ifrån Lisebergs arbetsmiljö till stresshantering genom kognitiv beteendeterapi och mindfulness på rehabiliteringsmottagningen Lavendel i Högsbo.

”Kan räddningstjänsten så kan hemtjänsten”

I stadsdelen Backa pågår just nu ett försök med styrketräning på arbetstid för personal inom hemtjänsen.

– Personalen inom ett hemtjänstlag har sedan september förra året en schemalagd timme i veckan för styrketräning. På arbetsplatsen finns förutom gymmet också tillgång till gymnastiksal och massagerum. Grundtanken var att om räddningstjänstens personal kan ha träning som arbetsuppgift så kan vi också, säger Maud Hammarling.

Positiv trend med långtidsfriska

Projektet ska pågå i ett år, men vid den senaste utvärderingen, som görs med hjälp av enkäter som deltagarna fyller i på internet en gång i månaden, visade försöket positiva resultat.

– Förändringar i sjukfrånvaro och så kallad frisknärvaro brukar ta lång tid att påverka eftersom det bland annat handlar om förändringar i människors livsstil. Men resultaten av de senaste mätningarna tyder ändå på att satsningen är rätt, säger Maud Hammarling.

Den positiva trenden har faktiskt pågått en längre tid. Jämfört med för tre år sedan har sjukfrånvaron, alltså antal sjuktimmar i förhållande till ordinarie arbetstid, sjunkit från 12 procent till 8,6 procent. De långtidsfriska, alltså de med max fyra sjukdagar per år, har samtidigt ökat från 46 procent till 54,5 procent av personalstyrkan.

Investering som lönar sig

Investeringarna i personalens hälsa betalar sig på många sätt, alltifrån sparade pengar vid minskad sjukfrånvaro, till bättre kontinuitet och därmed kvalitet för brukarna vid minskad personalomsättning.

– Det handlar också om personalens hela livssituation. Med bättre kondition orkar man inte bara jobba bättre utan får också en mer givande fritid istället för att kanske kraschlanda i soffan så fort man kommer hem, säger Maud Hammarling.

Fotnot:
Konferensen Mötesplats Hälsa arrangeras av personalchefsnätverket inom GR och äger rum på Storan i Göteborg torsdagen 8 maj.

Läs mer:
Göteborgs Stad Mötesplats Ledare: Biskopsgårdens kök och städ sänkte sjukfrånvaron med nio procentenheter