Relationerna mellan offentlig sektor, frivilligt arbete och näringsliv står i fokus när Internationella Frivilligdagen firas i Göteborg på onsdagen. Det sker med en heldagskonferens, underhållning och buffé på Konserthuset och med Göteborgs Stad som medarrangör för första gången.

– I vanliga fall brukar GFC (Göteborgs Föreningscenter) tillsammans med sina 100 medlemsföreningar för frivilligt socialt arbete uppmärksamma dagen på olika sätt. I år har kommunen gått med eftersom samarbetsfrågorna blivit så aktuella, säger Marita Isaksson, projektledare på GFC.

Social ekonomi ett uppdrag i budgeten

Hon syftar på att regeringen i september utsåg Peter Örn, tidigare bland annat generalsekreterare för Röda Korset och VD för Sveriges Radio, till politiskt sakkunnig.

Han har i uppdrag att föra en dialog med de frivilligorganisationer som är verksamma inom det sociala området, till exempel Röda Korsets volontärer i äldreomsorgen. Målet är att ha ett ramverk för relationerna klart under våren 2008.

Även i Göteborgs Stad är frågan om samarbetsformer mellan sektorerna högaktuell. I årets budget finns för första gången särskilda uppdrag kring social ekonomi.

Peter Örn är en av talarna på onsdagen, liksom professorn i statskunskap i Örebro, Erik Amnå, som ska tala om civilsamhällets återkomst.

Bland övriga talare finns forskare och politiker som ska tala under rubriker som ”Den barmhärtige entreprenören”, ”Den hoppfulla oron” – om ungas milöengagemang, och ”Spela kort och dricka whisky” – om volontärer inom äldreomsorgen.

Utställningar och workshops

Temat för dagen är ”Den engagerande oron – det oroande engagemanget”. Ibland förs det ju fram oro för att den offentliga sektorn ska dra sig tillbaka alltför mycket från vård och omsorg. I stället ska frivilliga göra jobbet, till en lägre kostnad.

– En fråga som säkert dyker upp är vem som ska stå för räkningen när de offentliga insatserna inte räcker till och frivilligorganisationerna rycker in, säger Marita Isaksson.

Dessutom blir det utställningar och workshops om dagens tema, folkdans, irakisk musik och jazz innan dagen avslutas av poeten och författaren Bob Hansson

Konferensen hålls i Stenhammarsalen i Konserthuset.

Instiftades av FN

– Vi har drygt 300 anmälda och knappt 90 platser kvar. Det är ganska jämnt fördelat mellan kommunala tjänstemän och föreningsfolk. Och flera som är aktiva i båda sektorerna, säger Marita Isaksson.

Den internationella Frivilligdagen instiftades av FN:s generalförsamling 1985.

Fotnot:
Göteborg är den kommun i Sverige som har flest föreningar och kooperativ som jobbar med sociala frågor.
Närmare 100 miljoner kronor av göteborgarnas skattepengar går till dessa föreningar.