Många frivilliga krafter arbetar i det tysta mot drogmissbruk, kriminalitet och hemlöshet i Göteborg. På tisdagen uppmärksammas några av dem på en konferens om samverkan mellan samhället och frivilligorganisationerna.

Heldagskonferensen hålls på Ullevis konferenscenter och har väckt stort intresse. Anmälningslistan är fulltecknad, 220 personer, med ännu fler på kö.

Vill jobba tillsammans

– Väldigt roligt att intresset är stort, men framför allt att det blivit så bra spridning, säger Anders Lindskog, utvecklingsledare på sociala resursförvaltningen.

Många konferensdeltagare kommer från socialtjänsten i Göteborgs stadsdelar, men många också från Västra Götalandsregionen, kriminalvården och de frivilliga organisationerna.

– Det var så vi hoppades att det skulle bli. Det ligger ju helt i linje med konferens syfte; att träffas och diskutera hur vi kan arbeta bättre tillsammans, säger Anders Lindskog.

Ett annat syfte med konferensen är att lyfta fram frivilligsektorns bidrag till välfärdssamhället, ett jobb som ofta pågår i ganska anonyma samverkansprojekt, kända bara för folk i den sociala sektorn.

Kooperativet ”Vägen ut” ett lyckat exempel

Ett sådant är ett projekt med jourplatser för kvinnor i missbruk som försöker hitta tillbaka till arbete och gemenskap. Kooperativet Vägen ut!, som startade i Göteborg för sex år sedan, driver projektet i samverkan med kommunen och den öppna narkomanvården.

– Det har varit igång ett par år och har slagit väl ut. Ett konkret exempel på när sociala resursförvaltningen och frivilligsektorn samarbetar och lyckas bra, säger Anders Lindskog.

Fyra andra projekt får en kvart var att presentera sin verksamhet. Det handlar om öppenvård för missbrukare, arbetsträning för ungdomar samt kamratstöd för drogfrihet, både för vuxna och för ungdomar.

– Alla dessa fyra är ganska nya initiativ. Vi vill lyfta fram dem för att visa att det händer mycket i Göteborg på området, men oftast syns det inte ute i samhället utan folk jobbar på och sliter i det tysta, säger Anders Lindskog.

27 organisationer får 11,8 miljoner

Konferensen inleds med att Lennart Rådenmark från länsstyrelsen talar om utveckling av missbruksvården i ett regionalt perspektiv och Kristina Jung från stadskansliet talar om Göteborgs Stads inriktning i missbruksarbetet.

Docent Staffan Johansson från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet ska tala om forskningens syn på kommunens och frivilligorganisationernas roller i välfärdssamhället.

Efter arbete i två dialoggrupper avslutas dagen med en diskussion om hur man tar vara på varandras erfarenheter och går vidare i utvecklingsarbetet.

I år får 27 frivilliga organisationer som arbetar mot missbruk, kriminalitet och hemlöshet stöd från sociala resursförvaltningen. Totalt får de 11,8 miljoner kronor i ekonomiskt stöd.