Det finns ett stort engagemang också hos dagens ungdomar, men de väljer ofta andra former för att organisera sig än vad tidigare generationer är vana vid. Hur den utvecklingen ska tacklas är en av punkterna när Frivilligdagen arrangeras på Världskulturmuseet på fredagen.

– Vi har en stark tradition i Sverige av att sluta oss samman i föreningar, sätta upp stadgar och välja en styrelse när vi vill engagera oss frivilligt i något, och det är naturligtvis en styrka för organisationen, men det kan också fungera utestängande för mångas engagemang, säger Marie Larsson på sociala resursförvaltningen i Göteborg.

Tillsammans med frivilligorganisationernas paraplyorganisation GSE, Göteborgs sociala ekonomi, arrangerar man för andra gången Frivilligdagen, där bland annat formerna för ungas engagemang kommer att diskuteras.

För mycket eller lite ansvar

– Många, inte minst ungdomar, vill verkligen jobba med sina hjärtefrågor men är kanske inte beredda att binda upp hela sin fritid och för all framtid, vilket de lätt kan känna krav på om de går med i en förening. Samtidigt finns det andra ungdomar som upplever det som svårt att komma fram till beslutande positioner i föreningar, där det oftast sitter äldre personer i styrelserna, säger Marie Larsson.

Därför är det idag mycket vanligare med lösare nätverk, inte minst på Internet, där ungdomar söker information och kontakter för mer punktvisa insatser. Volontärbyrån i Stockholm har till exempel en sida på nätet där man matchar individers intressen, vilja och engagemang med behov som finns anmälda av frivilligorganisationer och andra. En liknande funktion diskuteras nu också i Göteborg.Detta och mycket annat diskuteras på Frivilligdagen, som arrangeras på Världskulturmuseet fredagen 5 december klockan 8 till 17.10.

Fotnot:
Internationella Frivilligdagen instiftades 1985 av FN:s generalförsamling för att uppmärksamma allt ideellt arbete som frivilligorganisationer världen över gör för att bidra till utveckling på lokal, regional och nationell nivå.