Ungdomars väg från utanförskap och in i samhällets gemenskap är ett av ämnena på en konferens i Göteborg nästa vecka. Här diskuteras hur unga kan lämna destruktiva gäng, kanske med idrott eller musik som verktyg, för att "bli världsmästare i sitt eget liv".

Självkänsla, motivation och mental träning – att vara den man vill vara – återkommer i flera av konferensens seminarier och workshops.

Fri entré

– Ett bra tillfälle för alla som jobbar med ungdomsfrågor, både föreningar och kommunala verksamheter, att träffas och utbyta erfarenheter, säger Anneli Assmundson på sociala resursförvaltningen.

– Och självklart kommer många ungdomar. Fryshuset har vänt sig till skolor och fritidsgårdar med en inbjudan till dem som fyllt 15 år.

Det är fri entré till konferensen, som hålls på Burgårdens konferenscenter 25 -26 januari. Arrangör är Fryshuset med stöd från Göteborgs Stad, som bekostar lokalhyra och förtäring, totalt 200 000 kronor.

Brain-storming i grupp

Fryshuset har arrangerat liknande konferensen runt om i Sverige under namnet Fryshusandan.

– Här i Göteborg ville politikerna ha mer lokal förankring och därför har det funnits en stor referensgrupp och en mindre, kommunal arbetsgrupp kopplad till konferensen, säger Anneli Assmundson.

Social resursförvaltning är också med som utställare på konferensen, tillsammans med ett 40-tal andra institutioner, företag och föreningar.

Mer än 450 personer är anmälda till konferensen som på tisdag förmiddag ägnas åt open space-seminarier – ett slags brain storming i grupper – där de vuxna sitter för sig och ungdomar för sig. Sedan sammanställs slutsatserna och diskuteras gemensamt med alla på eftermiddagen.

Unga politiker i paneldiskussi on

Onsdagen inleds med att nationalekonomen Ingvar Nilsson talar om sin forskning kring kostnader för utanförskap och hur förebyggande socialt arbete kan spara miljonbelopp åt stat och kommuner.

Sedan blir det ett 20-tal seminarier och workshops om allt från mentorskap, framtidens ledare och patriarkalt våld till rollspel om att vara flykting och hur man gör sin egen CD på 20 minuter. Konferensen avslutas med en paneldiskussion med unga politiker på temat: Vad gör vi nu?

Rösta på favoriter till Energispridarpriset

På tisdagen ska också Vattenfalls Energispridarpris på 30.000 kronor delas ut till en ungdomsverksamhet i Göteborg. Sex kandidater är nominerade:

• Vi på filten, en förening som bland annat arbetar med picknick för att främja mångfald och gemenskap
• GUTS, en mötesplats i Angered för att stärka unga tjejers självkänsla
• MBU, ett ungdomsinitiativ i Kortedala som vill skapa bättre relationer mellan ungdomar och anställda i uniformsyrken.
• Meeths, en central mötesplats för unga kulturtalanger i Göteborg.
• Rannebergens IF, en fotbollsklubb som ser idrott som en social investering med goda ledare som förebilder.
• Fotbollskicken, ett samarbete mellan Lärje-Angereds IF, Elite football coachning och Hjällboskolan, som arbetar med elevernas mognad och ansvarskänsla.

Fram till 21 januari kan man rösta på sin favorit via Fryshusets länk längst ner i den här artikeln.