Ska styra staden mandatperioden 2015-2018. Beslut om vilka som ingår i den nya kommunstyrelsen fattades under kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagen. Den nya kommunstyrelsen – tretton ledamöter och fem ersättare – tillträder den 1 januari.

Nya kommunfullmäktige höll sitt första sammanträde den 6 november. När den nya kommunstyrelsen skulle väljas begärdes att ett proportionellt val skulle hållas, i enlighet med kommunallagen.

Omröstningen ledde till att valberedningens förslag inte antogs i sin helhet. Det innebär att Martin Wannholt, M, som inte nominerats av sitt parti, får en plats som kommunalråd. Istället förlorade Miljöpartiet en plats.

Så här ser kommunstyrelsen ut för mandatperioden 2015-2018:

Anneli Hulthén, S, kommunstyrelsens ordförande
Jonas Ransgård, M, andre vice ordförande
Ulf Kamne, MP, förste vice ordförande
Daniel Bernmar, V
Helene Odenjung, FP, tredje vice ordförande
David Lega, KD
Dario Espiga, S
Kristina Tharing, M
Marina Johansson, S
Johan Nyhus, S
Maria Rydén, M
Martin Wannholt, M
Lars Hansson, SD

Ersättare:
Karin Pleijel, MP
Mariya Voyvodova, S
Hampus Magnusson, M
Conny Johansson, S
Ann Catrine Fogelgren, FP