”Med rätt till fred” – Det är ett stort privilegium och en ära att få tala med er. Jag vill tacka var och en av er för vad ni gör för varje människas rätt att bli behandlad på ett värdigt och humant sätt. Det sa Mairead Maguire, Nobelfredspristagare, på Integrationscentrums fullsatta seminarium Syrien – med rätt till fred som nyligen hölls för stadens anställda som arbetar med migration.

Dagen innan den bräckliga vapenvilan i Syrien skulle träda i kraft, fylldes salen där Integrationscentrum höll sitt tolfte seminarium i serien Göteborg i världen – världen i Göteborg.

68EE.jpg
Fler än 230 personer kom för att lyssna på seminariet Syrien – med rätt till fred. De allra flesta var tjänstemän som möter nyanlända och andra invandrare. Även om de tre föredragshållarna var långtifrån eniga om möjligheterna till fred, ville alla framföra samma budskap till publiken:

– Ert arbete är så viktigt!

Genom de insatser för ett gott mottagande och fungerande integration som görs här och nu, läggs också grunden till framtiden.

– En dag måste ett fredsavtal komma och världens fokus skifta till att handla om återuppbyggnad, sa Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning samt prorektor vid Göteborgs universitet.

”Så mycket har raserats”
– Då är det jätteviktigt att det finns utbildad arbetskraft som kan bidra till utvecklingen. Därför är det så viktigt vad vi gör i Sverige. Vi måste börja det långsiktiga arbetet nu, genom att satsa på utbildning och ta vara på de resurser som flyktingar för med sig.

5DC0_2.jpgMay Alekhtyar, som inte varit i Sverige mer än ett år, framförde sitt föredrag på svenska och fick applåder. Hon är själv flykting från Syrien och mänskliga rättighetsaktivist. May berättade om hur vardagslivet i hennes hemland påverkats katastrofalt av kriget. Hon är mycket pessimistisk vad gäller utsikterna för fred i Syrien:

– Så mycket har raserats. Förstörelsen av hus, byggnader och infrastruktur går att reparera med pengar, men inte allt annat.

Särskilt barnen behöver hjälp
Det handlar bland annat om hur kriget har påverkat den enskilda människan och hennes förmåga att känna trygghet och tillit.

– Många mår så dåligt psykiskt. Jag möter asylsökande varje vecka när jag och vänner försöker stödja dem i ett integrationsprojekt i Stockholm. Särskilt barnen behöver hjälp. Vi känner en ständig uppgivenhet över att vi inte kan rädda dem vi älskar, inte ens barnen kan vi rädda från denna hemska översvämning som kallas krig.

Den föreläsare som var mest optimistisk till en fredlig utveckling i Syrien, var Mairead Maguire. Hon fick Nobels fredspris för sina insatser i Nordirland 1976 och är nu engagerad i fredsarbete i Syrien.

1704.jpg
– Jag besökte Syrien senast i november och mina samtal med olika parter där visar verkligen att folk vill ha fred! Nu måste vi fokusera på möjligheterna.

Uppdrag att samverka
Också Mairead Maguire betonade hur viktigt arbetet är som görs varje dag för ett gott mottagande och långsiktig integration:

– Alla ni som är här bidrar till en bättre utveckling genom det ni gör.

Dagen därpå mötte Nobelfredspristagaren syrier i Göteborg som kommit för att samtala om vad man kan göra för fred i Syrien – ett möte arrangerat av Integrationscentrum tillsammans med Arabiska kulturföreningen, Babylons stöd- och hjälpförening samt Fredsam.

– Mötet ingår i det uppdrag som vi har att samverka med föreningar som engagerar sig för flyktingar, berättar Tomas Magnusson på Integrationscentrum. Vi samarbetar bland annat kring information om svenska samhället, men det är också viktigt att se kopplingen till omvärlden, inte minst hur man kan påverka situationen i flyktingars hemländer härifrån.