Den fjärde Familjehemskonferensen i Göteborg invigs på onsdag av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson på SAS Hotel Radisson. Där finns drygt 500 personer i en omdebatterad och tilltufsad yrkeskår. Men deras engagemang och törst efter kunskap, forskning och nya metoder är mycket stort.

– Konferensen blev fulltecknad snabbt. Och kölistorna är nu så långa att vi inte sätter upp fler, det är ingen idé, säger Lotte Hasselgren vid Familjehemsprojektet i Göteborg, som arrangerar konferensen ihop med Dalheimers hus.

Familjehem hett omdebatterade

Ett 100-tal personer, de flesta familjehemssekreterare, har besvikna fått inse att de inte fått plats på konferensens många seminarier.

– I Sverige finns nästan inga liknande så stora konferenser. Och suget är enormt bland familjehemssekreterare att få fördjupa sig i sin verksamhet och yrkesroll, diskutera aktuell forskning, nya projekt och dela med sig av nya sätt att arbeta, säger Lotte Hasselgren.

Fosterbarn och familjehem har varit hett omdebatterade på sistone, efter den statliga utredningen om vanvård och kränkningar i fosterhem och barnhem åren 1950-1980. De utsatta barnen, nu vuxna, kräver upprättelse och ursäkter från samhället. Utredningen tas inte upp specifikt på konferensen.

– Den handlar ju inte om dagens familjehem utan är mer en uppgörelse med det förflutna. För de barnen är det självklart jätteviktigt att få upprättelse, de är ju exempel på hur det fungerat riktigt dåligt. Men de är inte representativa för dagens familjehemsvård, säger Lotte Hasselgren.

Hillevi Wahl gör inlägg i debatten

Ändå kommer den debatten säkert att höras på flera av seminarierna, till exempel om samhällets stöd till familjehemmen, om matchningen av nya familjehem och om svårigheterna att rekrytera nya föräldrar.

– Om bilden av familjhem är negativ ute i samhället, påverkar det såklart människors lust och vilja att bli familjehemsföräldrar. Men allra mest påverkar det barnen som är placerade, på sistone har vi hört att många barn i familjehem fått konstiga frågor om hur de har det egentligen, säger Lotte Hasselgren.

Författaren Hillevi Wahl gör ett starkt inlägg i debatten. Hon växte upp med två missbrukande föräldrar, vilket hon skildrat i boken ”Kärleksbarnet”.

– Hon hamnade inte i familjhem. I stället fick hon vänta på att de vuxna skulle komma och rädda henne, konstaterar Lotte Hasselgren.

Göteborgsforskaren Ingrid Höijer har intervjuat barn, föräldrar, familjehems- och socialsekreterare om den svåra övergången från familjehem till vuxenliv. Vad händer när placerade ungdomar ska lämna vården och stå på egna ben?

Önskar mycket mer forskning

– Det är spännande forskning om hur det går för dem som varit i familjehem och ska ut i verkligheten. Vi skulle önska att det fanns mycket mer forskning och resultat kring familjehemsvård som vi kunde luta oss mot, risken är annars att fältet lämnas fritt för allmänt tyckande, säger Lotte Hasselgren.

– Därför är vi glada åt att ha flera intressanta forskare och seminarier med på konferensen.

En av dem är den brittiska forskaren Gillian Schofield, som publicerat flera studier om hur det fungerar i fosterhem. Hon har utarbetat en modell med en handbok och ett träningsprogram på DVD för fosterföräldrar för att nå högre kvalitet i familjehemmen, något hon föreläser om på torsdagen.

I Stockholm har Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetat med grupper för föräldrar vars barn placerats i familjehem, bland annat med syftet att stärka dem att bli mer aktiva föräldrar – fast på barnens villkor.

Delar ut pris till socionom

– Det är också en spännande metod, som jag tror kan betyda mycket i framtiden, att vi gör mer för de biologiska föräldrarna, för de behöver allt stöd de kan få i sin svåra situation, säger Lotte Hasselgren.

Dilemman kring placering av barn från andra länder är också ett tema på konferensen.

– På fredagen har vi en heldag kring mångfaldsfrågor, till exempel om barn från andra kulturer bör placeras i svenska familjer eller i familjer från den egna kulturen, berättar Lotte Hasselgren.

I år kommer konferensen för första gången att dela ut ett pris, FSF-priset. FSF står för Förening för Socionomer i Fosterbarnsvård, ett slags intresseorganisation. Priset ska delas ut till en person som bidragit till att utveckla familjehemsverksamheten.

Familjehemskonferensen pågår 12-14 september. Den hölls första gången 2001 och arrangeras vartannat år, alltid i Göteborg.

Fotnot:
För frågor om konferensen, ring Lotte Hasselgren på 0707-80 04 95.