I en ny broschyr på internet kan personer med funktionsnedsättning på ett lättöverskådligt sätt få information om olika slag av stöd och vad olika myndigheter kan hjälpa till med.

– Det här är egentligen en ny och uppdaterad version, men också kraftigt förbättrad, säger Lisbeth Ekman som har tagit fram broschyren på uppdrag av stadskansliet.

Finns också inläst på CD

Ett problem för den här gruppen människor är vad man gör när något händer och vart man då vänder sig.

– Därför har jag försökt få med så mycket information av det slaget som möjligt. Det har gjort att den här broschyren är mer heltäckande än den gamla, säger hon.

Syftet är att förbereda personer med funktionsnedsättning för en del av de situationer som uppstår i livet. I fokus står brukarna och för att människor med olika typer av funktionsnedsättning ska kunna använda den finns broschyren inläst på CD och är dessutom teckentolkad. Broschyren är också ett stöd för anställda som behöver känna till om olika stöd- och bidragsformer.

I det digra innehållet finns mängder med tips, telefonnummer och Internetadresser. Bland annat om två databaser som Lisbeth gärna puffar lite extra för, den ena samlar information om turistmål och innehåller relevanta fakta för funktionsnedsatta, den andra handlar om tillgänglighet (”turistdatabasen” respektive ”tillgänglighetsdatabasen”).

Tipsar om Västtrafiks ledsagarservice

I databasen om tillgänglighet finns uppgifter om möjligheten att ta sig fram eller besöka en toalett för den som till exempel använder rullstol. Det är Västra Götalandsregionen som startat databasen och myndigheter och företag lägger in uppgifter på frivillig basis.

– Ett annat bra tips är Västtrafiks ledsagarservice som kan utnyttjas mer än idag. Det är en sådan sak som man behöver informera om gång efter gång för att det ska sjunka in, säger Lisbeth Ekman.


Fotnot:

Skriften finns också i tryckt form att hämta i Traktörens reception på Köpmansgatan 20. Den går också att rekvirera från Pirjo Väisänen på stadskansliet.