Mötesplats Funktionshinder tar ett brett grepp. ”Churchill var inte heller klok” påpekar sällskapet i Östra Teatern, som besöker Mötesplats Funktionshinder i mitten av veckan. Pjäsen, tillsammans med 47 utställare och 18 seminarier, belyser bland annat hur en funktionsnedsättning faktiskt också kan vara en tillgång, inte minst på arbetsmarknaden.

– Många arbetsgivare ser inte längre funktionsnedsatta som bara en belastning utan faktiskt någon som är duktig på sitt jobb, säger Ulrika Ragnar Borell, producent på Östra Teatern, vars ensemble kommer till Eriksbergshallen och Mötesplats Funktionshinder 2 och 3 april.

Funktionsnedsättning kan vändas till funktionstillgång
Pjäsen ”Churchill var inte heller klok” blir kanske ett av de mer spektakulära inslagen under konferensen, men programmet rymmer även en hel del annat som konkurrerar om uppmärksamheten.

Till exempel föreläsaren Eric Donell, som under seminariet ”Jag vill vara normal” blandar föreläsning med belysande sketcher och filmklipp för att ge en insikt i hur det kan vara att leva med vanliga funktionsnedsättningar som Tourettes syndrom, adhd och ocd.

Föreställningen är en självbiografisk resa genom ett liv av utanförskap och äventyr och förklarar hur det är att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, men också hur den kan vändas till en funktionstillgång att hämta kraft ur.

Föreläsningen är bara en av många programpunkter som kommer att syntolkas under de två mötesdagarna. Syntolkning innebär att en tolk berättar vad som händer på scenen och att den som har synnedsättning via hörlurar får en ”audiovisuell” upplevelse i form av rumsbeskrivning och färger och former. Dessutom teckentolkas flera seminarier av elever från Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Allt från anhörigstöd till sex och samlevnad
– Vi har fått ta emot mycket uppskattning redan på förhand för att vi erbjuder olika typer av tolkning under konferensen. Det är en liten insats för en arrangör men den har oerhört stor betydelse för många deltagare som annars är helt utestängda från utbudet, och jag hoppas att det här initiativet kommer att smitta av sig till arrangörer av andra konferenser och mässor, säger Nicholas Singleton, projektledare på Mötesplats Funktionhinder.

Det är sjätte gången som Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, arrangerar denna konferens som tar ett brett grepp på begreppet funktionshinder. Årets 18 seminarier och 47 utställare behandlar alltifrån anhörigstöd och genomförandeplaner till rörelsepedagogik och sex och samlevnad.

Mötesplats Funktionshinder fungerar både som en branschträff för medarbetare inom vård och omsorg, som kan inspirera varandra och utbyta erfarenheter, men också som en mässa som visar upp för brukare, anhöriga och andra medborgare vad som finns och vad som görs för medmänniskor med olika funktionshinder.

Fritt inträde till speakers corner och utställning
– Samtidigt är konferensen en viktig marknadsföringsplats, eftersom vi har väldigt många besökare som studerar på olika typer av utbildningar, från gymnasienivå och uppåt. Det är viktigt att de får se att det här är en spännande karriärväg och givande bransch att arbeta inom, säger Nicholas Singleton.

Mötesplats Funktionshinder arrangeras 2 och 3 april i Eriksbergshallen. Inträdet är fritt och biljettlöst och ingen föranmälan krävs för att besöka speakers corner eller utställningsdelen av mötesplatsen. Seminarier och föreläsningar är i första hand riktade till personal, chefer och politiker i GR:s medlemskommuner, men i mån av plats kan även allmänheten delta.