Fyra västsvenska kommuner bestämde sig på torsdagen för att tillsammans förhindra översvämningar i Mölndalsån. För Göteborgs Stads del handlar det främst om att bredda och rensa ån.

För att få stopp på översvämningarna i Mölndalsån träffades kommundirektörerna i Göteborg, Härryda, Bollebygd och Mölndal. De ska samordna diverse förebyggande insatser och även samverka när vattnet står högt.
Delar av ån åtgärdas i sommar

Under sommaren ska de mest begränsande delarna av ån breddas och rensas. Arbetet inleds redan under våren med mätningar och dokumentation. Åtgärderna ska ske i samråd med länsstyrelsen.

Göteborgs Stad utreder även möjligheterna att tillfälligt sänka vattennivån i Fattighusån genom att bygga om Slussen.