Frågor och svar om historia och framtid. Om det är någonstans som historien och framtiden möts så är det i Gamlestaden. Just nu arbetar byggjobbare och arkeologer sida vid sida för att gjuta nytt liv i stadsdelen och samtidigt lyfta fram resterna av stadens allra äldsta historia. På tisdag kommer de till Nordstan för att berätta om sina planer och lyssna till göteborgarnas förslag om hur framtid och dåtid bäst kan tas tillvara.

– Det finns fortfarande stora möjligheter att påverka hur framtiden ska bli i Gamlestaden, för det är oerhört mycket som ska göras och arbetet har bara precis kommit igång, säger Mattias Westblom på Stadsbyggnadskontoret.

Sedan 2011 har han arbetat med detaljplanen för etapp 1 av Gamlestadens förvandling, den del som främst kretsar kring det nya resecentrum som till viss del redan har börjat ta form.

– Fast det mesta av det som idag utgör hållplatsen är faktiskt bara temporära lösningar, i väntan på att spåren mot Kortedala och Bergsjön ska få nya sträckningar. Det arbetet ska vara klart 2017 och sedan kan alla hus i och runt omkring det nya resecentrumet vara klara framåt 2019 eller 2020, säger Mattias Westblom, som dock fortfarande väntar på att detaljplanen över denna första etapp ska vinna laga kraft.

Binda samman nya och gamla kvarter
Samtidigt pågår redan funderingarna kring de efterföljande etapperna, som bland annat innefattar rivning av den nuvarande, snirkliga trafikviadukten.

– Det frigör en ganska stor yta som vi vill använda som en övergångszon mellan de gamla landshövdingehusen och de betydligt högre husen som byggs i etapp 1. Tanken är att docka ihop det gamla med det nya genom att skapa en klassisk blandstad med bostäder, butiker och kontor i samma kvarter, att skapa en egen innerstadsmiljö trots att området ju ligger en bit ifrån Göteborgs centrum.

Därefter är det dags att rikta blickarna och byggkranarna mot Gamlestadens fabriker, söder om Säveån, där en helt annan typ av utmaningar väntar.

Bevara industriella vaggan
– Där finns det redan många befintliga byggnader som bär på mycket historia från Göteborgs industriella vagga. Det måste tas tillvara, samtidigt som vi försiktigt vill försöka förtäta området med bibehållen särart, säger Mattias Westblom, som även här ser framför sig levande kvarter med plats för både boende och en stor variation av verksamheter.

– Totalt kan det nog bli runt 700 nya bostäder i Gamlestaden, när alla tre etapperna är klara framåt 2020. Räknar man med Nya Kulans handelsområde längs med Artillerigatan och intilliggande kvarter tillkommer ytterligare flera hundra nya bostäder, säger Mattias Westblom, som kommer till torget i Nordstan tisdagen den 5:e november för att berätta om planerna och ta del av göteborgarnas synpunkter och idéer kring hur nya Gamlestaden kan utformas.

Samtidigt kan besökarna få höra om några av alla de fynd som arkeologerna hittills har gjort när de arbetat jämsides med byggjobbarna i Gamlestaden. Just precis här låg ju Nya Lödöse, som mellan 1473 och 1624 var staden Göteborgs föregångare.

Historiska namn på gator och torg?
– Den gamla stadsgränsen ligger just precis där man nu håller på att bygga och arkeologerna har bland mycket annat hittat ett hundratal skelett, en gammal kyrka och till och med en krog från 1700-talet. Nu är bara frågan hur allt detta ska bevaras och visas upp, både rent fysiskt men också i folkminnet. Kan man till exempel tänka sig att byta namn på gator och torg efter de historiska fynd som nu har gjorts i området, funderar fastighetskontorets Jessica Lindskog, som också kommer att finnas i Nordstan för att berätta och diskutera kring Gamlestadens historia och framtid.

Utställningen och tjänstemän som är involverade i Stadsutveckling Gamlestaden finns på plats i Nordstan tisdagen 5 november klockan 13 till 15.

581C.jpg

Precis bredvid spårvagnsspåren har arkeologerna grävt ut Nya Lödöses kyrkogård skelette. Kyrkan man funnit är från Nya Lödöse tiden (stadstiden) men man har också grävt fram andra fynd som till exempel en gammal krog från 1700-talet.