Diskuterar svenska fall. Ett 40-tal internationella gängforskare träffas i veckan i Göteborg, för en tre dagar lång workshop om gängkriminalitet. I workshopen deltar medarbetare från polisen och Göteborgs Stad.

Forskarna ingår i det internationella gängforskningsnätverket Eurogang och studerar gängkriminalitet i exempelvis USA, Europa och Sydamerika. De träffas årligen i olika städer runt om i världen och nu har turen kommit till Göteborg.

Torbjörn Forkby är forskare vid Göteborgs Universitet och har mångårig erfarenhet av att studera gäng och förebyggande arbete. Han är ansvarig för workshopen och berättar att den har två syften.

42D6.jpg
– Dels handlar det om att skapa ett möte för den internationella gängforskningen, där forskare från olika länder presenterar sina studier, säger han. Det andra syftet är att spegla situationen och arbetet kring de här frågorna ur ett Göteborgsperspektiv. Det finns en stor förhoppning i att praktiskt verksamma i Göteborg får respons på sitt arbete och kan knyta kontakter med internationellt verksamma forskare.

Staden Göteborg som fall
Under tre dagar kommer forskarna dela med sig av sina kunskaper och dessutom diskutera staden Göteborg som ett ”case” eller på svenska fall.

– Göteborg återkommer vid några tillfällen i programmet. När vi diskuterar förebyggande arbete kring nyrekrytering och hur man kan jobba vid akuta gängkonflikter. Men också när vi pratar om hur man kan underlätta avhopp från gäng, säger Torbjörn Forkby.

Workshopen går under namnet Att möta och förstå kriminella gäng i ett föränderligt samhälle.

Vad visar senaste forskningen inom området – är några metoder eller arbetssätt särskilt framgångsrika?
– Det här är komplexa utmaningar, säger Torbjörn Forkby. Men det går att nämna några generella, viktiga saker som handlar om att stärka unga människors sociala sammanhang och att se hur framväxten av gäng hänger nära samman med hur hela samhället utvecklas, inte minst vad gäller skillnaden mellan olika grupper och olika marginaliseringsprocesser.

– Vi vet också idag att medlemskap i gäng triggar eller ökar risken för att brottsligheten ska bli mer allvarlig, till exempel i form av olika våldsyttringar. Samtidigt visar forskningen att den stora majoriteten lämnar gängen i takt med ökad mognad och genom att andra sociala sammanhang kommer in.