Vernissage 10 oktober. 250 kvadratmeter mosaik ska göra gångtunnlarna vid Eketrägatans hållplats både vackrare och tryggare. ”Jag tycker det blev väldigt bra, och visar på ett bra samarbete mellan stadens ungdomar och de som styr i staden”, säger Göteborgs ungdomsfullmäktiges vice ordförande Lilian Helgason, 16 år.

Klockan 13 den 10 oktober är det vernissage för en ny mosaik av gångtunnlarna vid Eketrägatans hållplats i Lundby på Hisingen. Idén till utsmyckningen kommer ursprungligen från Göteborgs ungdomsfullmäktige.

– Vi hade ett möte med Trygg, vacker stad där de frågade om vilka platser i staden vi skulle vilja göra säkrare. Då var det en av våra ledamöter som tog upp gångtunnlarna vid Eketrä, som kan kännas osäkra och otrygga på kvällarna, säger Lilian Helgason, som själv bor i Lundby.

Sedan dess har ledamöterna i ungdomsfullmäktige, skolelever från Hisingen, seniorer och andra Lundbybor tillsammans skapat de 250 kvadratmeter mosaiker som nu satts upp i tunnlarna. Förutom mosaiken kommer belysningen också att förbättras.

– De som jobbar med Trygg, vacker stad har sagt att det blivit mindre vandalisering i områden där de satt upp konst tidigare, eftersom människor känner sig mer delaktiga. Jag tycker det är en bra sak för oss i ungdomsfullmäktige att jobba med – det är viktigt att ungdomar känner delaktighet, säger Lilian Helgason.