Ökad andel som arbetar i stadsdelen. Under 2013 har Gårdstensbostäder hjälpt till att ordna 166 nya arbetstillfällen. Det har handlat om både längre och kortare anställningar och bidragit till den positiva utvecklingstrend som syns i området.

Uppdraget att bidra till ökad sysselsättning har Gårdstensbostäder haft sedan starten 1997. Sedan dess har bolaget i samverkan med både företag och stadsdelen hjälpt till att förmedla ungefär 2 000 jobb i området. 166 av dem förmedlades under det gångna året.

Andelen förvärvsarbetande ökade i stadsdelen under åren 2010-2012 med 5,3 procentenheter. Det resulterade i att Gårdsten fick ta emot 4,9 miljoner av den pott på 100 miljoner kronor med prestationsbaserade medel som regeringen tillkännagav den 18 december.

Tanken med pengarna från regeringen är att de ska användas till att stärka satsningar inom jobb och skola.