Social dimension i fokus. Delegationen för hållbara städer har sedan 2008 samlat krafter och kunskap genom regelbundna möten och många konferenser. Den 6-8 november avrundas uppdraget med en stor konferens i Göteborg, men först möts 260 personer i Malmö för att diskutera den sociala dimensionen.

Katarina Ahlqvist, vd för Gårdstensbostäder, är en av ledamöterna i delegationen för hållbara städer. Ett regeringsinitiativ som startade 2008 under ledning av Peter Örn, och som – utöver delegationens månatliga möten – också arrangerat ett antal välbesökta konferenser.

När Malmö i början av veckan (4-5 juni) står som värd för nästa samling kommer 260 representanter från kommuner, organisationer, byggbranschen och bostadsföretag att diskutera sambandet mellan den sociala dimensionen av hållbar stadsutveckling, och påverkan på klimatet.

Företags- och samhällsekonomiskt lönsamt
– Min grundinställning är att om vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle måste vi också skapa en hållbar social utveckling, säger Katarina Ahlqvist som på konferensen bland annat medverkar under rubriken: ”Har vi råd att inte inkludera människor?”

– Jag kommer att berätta om hur vi i Gårdsten försöker utveckla den sociala dimensionen för att på så sätt stärka och utveckla hela samhället Gårdsten, säger Katarina Ahlqvist och fortsätter:

– Dessutom kommer vi att berätta om nya beräkningsmodeller som visar att det är både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamt att investera i såväl människan som den sociala dimensionen.

Vid konferensen i Göteborg den 6-8 november får deltagarna möjlighet att titta närmare på verksamheten i Gårdsten och fler goda exempel i Göteborgs Stad.