Gårdstensbostäder skapade sammanlagt 113 arbetstillfällen för ungdomar i stadsdelen förra året. Satsningen ingår som en del i Gårdstensbostäders utvidgade uppdrag att utveckla boendet i stadsdelen.

101 ungdomar mellan 16 och 24 år har fått jobb genom Gårdstensbostäder. Ytterligare tolv ungdomsjobb har förmedlats till företag inom och utanför Gårdsten via bostadsbolaget.

Flera har fått fast anställning

Det handlar både om feriejobb och längre anställningar för arbetslösa. Ungdomarna har utfört målnings-, städ- och flyttningsarbeten, varit ansvariga för områdets minigolfbana och arbetat som miljöinformatörer för de boende. Några har också arbetat med skogsröjning på uppdrag av park- och naturförvaltningen.

Flera av ungdomarna har sedan fått fasta anställningar på företag runt om i Göteborg.

– Om de ska ha chans en chans på arbetsmarknaden behöver ungdomar erfarenhet från arbetslivet. Det ger vi förutsättningar till i vårt arbete, säger Katarina Ahlqvist, VD på Gårdstensbostäder.