Förra året förmedlade Gårdstensbostäder 162 nya arbetstillfällen till boende i Gårdsten, vilket är en ökning jämfört med 2008 (144). Sedan 1997 har bolaget förmedlat 1.250 jobb. Men det blir allt svårare att hitta fasta arbetstillfällen.

Ända sedan Gårdstensbostäder bildades 1997 har bolaget haft ett utvidgat uppdrag. Det ska inte bara erbjuda bostäder utan också sysselsättning och utveckla stadsdelen socialt och miljömässigt.

Längre och kortare anställningar

– Vi kombinerar fysisk förnyelse och upprustning med social utveckling. Inom ramen för det skapar vi jobb, säger Katarina Ahlqvist, vd på Gårdstensbostäder.

Jobben kan finnas både i den egna verksamheten och hos entreprenörer.

– Vi skriver in i upphandlingen att vi gärna ser att entreprenörerna anställer arbetslösa Gårdstensbor. Likadant med praktikplatser, de ska helst gå till ungdomar i Gårdsten.

Under 2009 fick 105 ungdomar jobb via Gårdstensbostäder, både i längre och kortare anställningar.

Ska ge ungdomar olika erfarenheter

Av de totalt 162 arbetstillfällena under 2009 var cirka 15 permanenta.

– Samhället och arbetsmarknaden har förändrats, mot allt fler tim- och projektanställda. Idag är andelen fasta tjänster betydligt mindre än när vi startade, då var vi på väg in i en högkonjunktur och våra entreprenörer sökte mycket folk, säger Katarina Ahlqvist.

Men egentligen spelar det inte så stor roll.

– Vår inriktning är att generera så många arbetstillfällen som möjligt, fasta eller på timbasis, så att vi kan ge många ungdomar olika erfarenheter.

Vikariat eller praktik mycket värt

– Det är ju den första arbetslivserfarenheten som ger dem möjlighet att gå vidare, att söka nya jobb. Den är en förutsättning för att de ska ha en chans på arbetsmarknaden i framtiden, säger Katarina Ahlqvist.

– Rapporten ”Affären Gårdsten” som kom ut 2008, visar att en av de stora samhällsvinsterna är att människor kommer i arbete.

Katarina Ahlqvist säger att efter tolv års arbete vet man på Gårdstensbostäder hur mycket det är värt för unga att få bara ett kortare vikariat eller praktik.

Får höra solskenshistorier

– Det betyder ofantligt mycket att en ung människa känner sig sedd och bekräftad – plus att de får chans att tjäna egna pengar och kanske få en dröm förverkligad.

– Varje år hör vi sådana helt otroliga solskenshistorier, om ungdomar som börjat tjäna pengar och bjuder föräldrarna med på en resa, föräldrar som kanske inte varit utanför Gårdsten.

Fakta | Gårdstensbostäder
Gårdstensbostäder, som tillhör Förvaltnings AB Framtiden, bildades 1997 med uppgift att förvalta och även utveckla och förnya stadsdelen Gårdsten. Bolaget äger 2698 lägenheter och har därmed 90 procent av alla bostäder i området.