Gatubolagets förväntade vinst i år har vänts till en förlust på 15 miljoner kronor. Anledningen är att flera stora projekt inom affärsområdet Entre- prenad går back. På tisdag i nästa vecka håller bolagsstyrelsen ett extrainsatt möte för att diskutera framtiden. Gatubolagets förväntade vinst i år har vänts till en förlust på 15 miljoner kronor. Anledningen är att flera stora projekt inom affärsområdet Entreprenad går back. På tisdag i nästa vecka håller bolagsstyrelsen ett extrainsatt möte för att diskutera framtiden för den hårt konkurrens- utsatta verksamheten.

– Sedan ett och ett halvt år tillbaka, när marknaden dök, har vi jobbat med att effektivisera verksamheten. Men de genomförda åtgärdspaketen har inte räckt, säger Sven Henriksson, VD på Gatubolaget.Konkurrenter har skurit nerDet är affärsområdet Entreprenad som står för förlusten. Resten av bolaget – affärsområdena Konsult, Parkering och Teknisk service – redovisar en stabil vinstförbättring och håller sina prognoser.Verksamheten inom Entreprenad konkurrerar på en hård marknad. Flera av konkurrenterna har antingen skurit ned kraftigt på antalet anställda – eller gått i konkurs. Men Gatubolaget kan inte anpassa kostymen efter marknaden på samma sätt.- Vi har inte den möjligheten. Eftersom vi är ett kommunägt bolag omfattas vi av kommunens anställningstrygghet. Även om vi har för många anställda inom Entreprenad kan vi inte permittera folk, säger Sven Henriksson.Måste ta vintersemesterSärskilt påtagligt är det under vintermånaderna då nästan inga anläggningsarbeten utförs.- Vi har samma personalstyrka året om medan våra konkurrenter istället anlitar underentreprenörer när det behövs. Så skulle vi också behöva jobba i större utsträckning, säger Sven Henriksson.För att minska kostnaderna kommer de anställda nu att tvingas ta ut semester under december, januari, februari eller mars. En del hyrs också ut till ett personaluthyrnings- företag.På tisdag nästa vecka samlas bolagsstyrelsen till ett extrainsatt möte. Då är det förstås det förlustbringande affärsområdet Entreprenad som står i fokus.- En förlust på 15 miljoner är oacceptabelt och det här måste vi ta tag i, säger Sven Henriksson.Elisabeth Klingberg