Gatubolagets affärsområde Konsult med 120 anställda ska nu säljas. På fredagen informerar Gatubolaget marknaden om möjligheten att lämna bud och redan i juni hoppas man ha hittat en köpare. "Vi söker en lösning som är så bra som möjligt för medarbetarna och övriga berörda", säger vd Anneli Snobl.

Ny lagstiftning om verksamheter på konkurrensutsatta marknader gör det svårt att driva Gatubolaget vidare i nuvarande form. Därför gav kommunstyrelsens presidiedelegation i april bolaget i uppdrag att bjuda ut konsultverksamheten till försäljning.

”Signaler om stort intresse”

– Jag har fått signaler om att det finns ett stort intresse och alla intresserade är välkomna att delta i anbudsgivningen. I likhet med all konsultverksamhet är det personalen som utgör värdet. De är högt kvalificerade specialister inom olika områden, säger Anneli Snobl.

Gatubolaget har idag 350 anställda inom fyra områden – konsult, entreprenad, parkering och teknisk service. Konsultverksamheten med 120 anställda ska nu alltså säljas ut.

Nio konsulter sade upp sig i början av maj, men Anneli Snobl vill inte kalla det strömhopp.

Ser möjligheter till god affär

– Alla kontakter jag har haft de senaste veckorna, både i och utanför kommunen, visar att det finns ett stort intresse för medarbetarnas kompetens och för det professionella arbete som vi utför på Gatubolaget. Jag ser positivt på möjligheterna till en god affär för göteborgarna och en bra lösning för de anställda, säger hon.

Övriga delar av Gatubolaget, det vill säga entreprenad, parkering och teknisk service, kommer att överföras till andra förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.

Mer om budgivningen finns att läsa på Gatubolagets webbplats (se länk nedan).