Möten mellan unga och gamla i Centrum. Ju fler möjligheter för olika generationer att träffas, desto bättre! Det är ledorden för projekt Generationsmöten, som nu har 37 olika aktiviteter för unga, gamla och alla däremellan i full gång. Nyast på repertoaren är den växande Generationskören och Seniorer i skolan.

– Vi har en hel stab med pensionärer som bara längtar efter att få göra samhällsnyttiga insatser! säger Zsolt Szanto, utvecklingsledare för det ständigt växande projektet Generationsmöten. Är det inte teater eller läxläsning så är det filmklubbar och nu senast alltså både en kör och ett helt gäng seniorer i skolan.

– Det är många barn som mår bra av att ha fler vuxna omkring sig i skolan, så där har lugna, trygga och engagerade pensionärer en viktig roll att fylla i lektionssalarna, på rasterna och i skolrestaurangen. Vi har blivit inspirerade av Blekinge, där det är väldigt vanligt med seniorer i skolan. Bara i Karlskrona har man över hundra seniorer som är några timmar i veckan i olika skolor, säger Zsolt Szanto.

Vara stöd, inte lärare
På Johannebergs- och Mossebergsskolornas låg- och mellanstadier är det hittills ”bara” ett drygt tiotal seniorer som bidrar med sina erfarenheter och sitt lugn, men fler är på ingång.

– Man får gå en kortare utbildning först, där vi berättar om dagens skola och hur den fungerar som lärarnas och elevernas arbetsplats. Det är inte alls meningen att seniorerna ska komma in och ta en lärarroll, men det är ändå bra att känna till regelverket och veta hur man kan hantera eventuella konflikter. Vi planerar också en fortbildning i matte, så att seniorerna får en inblick i hur man tänker och räknar numera, det kan skilja sig en del från hur de själva lärde sig en gång i tiden, säger Zsolt Szanto.

Något som också kan skilja sig mellan nu och då är musiken, men till många unga och äldres förvåning finns det också många toner som förenar. Det har Generationskören upptäckt, sedan den startade i höstas.

Stort register
– Hittills är det ett tiotal medlemmar i kören, från barn till pensionärer, men den växer och letar hela tiden efter nya sångare på skolor och träffpunkter för äldre. Målet är att ha en fast ensemble som ska ha sitt första offentliga framträdande i mars, med en repertoar som tilltalar alla åldrar, säger Zsolt Szanto.

Generationskören träffas och övar i Guldhedsskolans musiksal på tisdagar kl 17 -18. Alla åldrar, kön och röstlägen är välkomna. Vid frågor kan man gärna kontakta Zsolt Szanto på 031- 365 71 38.