Allt fler ungdomar i Göteborg förgiftas av den illegala drogen GHB och de lagliga varianterna GBL och BD. Hittills i år har Sahlgrenska sjukhuset fått ta emot 35 fall, vilket ska jämförs med 23 under hela förra året och 13 året innan. Tre dödsfall orsakade av GHB har inträffat i Västsverige i år.

– Alla tre var unga människor, runt 20 år, från tre olika orter i Västsverige, säger Kai Knudsen, narkosöverläkare på SU/Sahlgrenska.

Tillströmning av yngre

När GHB klassades som narkotika år 2000, minskade missbruket under ett par år. Numera finns varianterna GBL och BD som omvandlas till GHB i kroppen och som är lika farliga som GHB. Men de är inte olagliga.

– Helt klart ser vi en ökning igen. Ofta är det ungdomar som drogar sig för att ”pröva på”, men som hamnar i livsfarliga förgiftningstillstånd, säger Kai Knudsen.

– Den kategorin försvann nästan efter narkotikaklassningen. Då fick vi mest in personer med andra missbruk, såna som struntar i lagstiftningen. Nu ser vi återigen en tillströmning av yngre personer som lockas till droger av nyfikenhet. De tänker ”är det inte olagligt, så är det OK”.

Inte ens klassade som ”hälsofarliga”

Kai Knudsen är kritisk mot att GBL och BD fortfarande är helt lagliga, inte ens klassade som hälsofarliga varor.

– Jag håller med om att det inte ska gå lätt och snabbt att klassa ett preparat som narkotika. Men i väntan på såna beslut borde det finnas en lista med ”kontrollerade substanser” som polis och sjukvård får ta i beslag.