Ungdomar och politiker fick närkontakt vid Global Forums ungdomsspår på måndagen. Istället för traditionella föreläsningar bjöds hundratals gymnasister att i smågrupper bland annat sitta ner och samtala med ministrar och riksdagsmän om globalisering och inflytande.

Vi ville göra Global Forums ungdomsspår lite mer spännande än föreläsningar, säger Karl Alfredsson som var en av de som höll i ungdomssatsningen av det internationella globaliseringsmötet som hölls för fjärde gången.

Under tiden som toppolitiker och internationella experter diskuterade globaliseringen och frågor kring miljö, jobb och konsumtion så fick omkring 600 gymnasieungdomar från skolor i Göteborg och Västsverige mer konkret närma sig frågorna.

Modeshow om barnarbete

Ungdomarna bjöds bland annat på modeshow där de tvingades att ta ställning till den internationella klädindustrin och frågan om barnarbete och utnyttjande av människor i fattiga länder. En annan aktivitet gick ut på att gymnasisterna i smågrupper fick träffa politiker, till exempel socialminister Göran Hägglund och EU-minister Cecilia Malmström.

1FE.jpg
– Det här väcker ganska mycket tankar, tyckte Angelica Johansson från Hulebäcksgymnasiet efter att ha diskuterat klädtillverkningen i u-länder.

– Alla måste engagera sig, menade Linda Ottosson från Hulebäcksgymnasiet.

Nya metoder för lärande

Det annorlunda greppet är en del i GR, Göteborgsregionens, satsning på upplevelsebaserat lärande som är ett stöd för många lärare. Karl Alfredsson som arbetar på GR utbildning menar att det är viktigt att ta frågorna ur elevens perspektiv och att skapa en upplevelse. Det går ut på att ungdomarna lär sig att tänka själva.

– Det har varit jättebra och intressant, tyckte Aida Jahani från Hulebäcksgymnasiet.

Intresserad EU-kommissionär

Margot Wallström, vice ordförande i EU-kommissionen, som deltog i Global Forum var mycket intresserad av ungdomssatsningen. Hon var också nöjd med hela arrangemanget.

– Det är ett spännande program. Global Forum håller på att bli en tradition.

    Hon tycker att det är bra att Sverige driver på miljöfrågorna och är föregångare i Europa. Inte minst vill hon själv föregå med gott exempel. Det gör hon bland annat genom att ha köpt andelar i ett vindkraftverk i Vänern, köra miljöbil, välja bort tigerräkorna och handla ekologiska varor.

    Fakta:
    Global Forum har arrangerats vartannat år sedan 2001 och är ett samarbete mellan flera organisationer och företag. Huvudmän är Business Region Göteborg, Göteborg & Co, LO, Svenskt Näringsliv, TCO och Västra Götalandsregionen.

    49D4.jpg

    Margot Wallström, vice ordförande i EU-kommissionen, lyssnar när Karl Alfredsson från GR Utbildning berättar om satsningen på upplevelsebaserat lärande för gymnasieungdomar under Global Forum. Foto: Klas Eriksson