Glöstorpsskolan på Hisingen är första skolan i Göteborg som får sitt drogförebyggande arbete certifierat enligt en ny standard. Även Tynneredsskolan arbetar på att bli certifierad på samma sätt.

Glöstorpsskolan i Tuve-Säve har 400 elever i årskurserna 6 -9. Här har man länge arbetat målmedvetet för att minska användningen av tobak, alkohol och andra droger.

– Skolan har haft ett aktivt, drogförebyggande arbete i många år och bland annat arbetat med ÖPP (Örebros Preventionsprogram). Det har lett till goda resultat och nu får de papper på det också, konstaterar Madeleine Högenberg, miljö- och folkhälsosamordnare i Tuve-Säve.

Systematisk drogbekämpning

Papperet ifråga är ett tjusigt certifikat som upplyser att skolan ”efter revision har funnits uppfylla kraven enligt Rotary standard RS 2360:2008 för en drogfri skola.”

Det är Göteborg Poseidon Rotaryklubb som tagit initiativ till den nya standarden, tillsammans med Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN) och certifieringsföretaget SFK. Syftet är att hjälpa skolledningen att arbeta systematiskt för att bekämpa användningen av droger.

Men behövs verkligen en extern certifiering? Skolans eget regelsystem säger väl klart och tydligt att skolan ska vara drogfri?

– Självklart. Men det här är ett sätt att uppmärksamma – både internt och externt – allt det goda arbete som faktiskt görs, säger Madeleine Högenberg.

– Dessutom har skolan så många olika utvecklingsområden att man inte kan fokusera på alla områden samtidigt. Nu ville Glöstorpsskolan sätta fokus på det här viktiga arbetet som man hållit på med i många år.

Andel nior som druckit alkohol har minskat

Göteborgs Stad genomför en drogvaneundersökning vart tredje år. Den senaste, från 2007, visade mycket bra siffror för Glöstorpsskolan jämfört med många andra högstadieskolor i Göteborg. Till exempel hade andelen nior som sade sig ha druckit alkohol någon gång minskat från 69 procent 2004 till 53 procent tre år senare.

Intensivkonsumtionen av alkohol hade också minskat, från 17 till 11 procent och andelen nior som sade sig ha sniffat någon gång hade minskat från nio procent ner till noll!

-De positiva siffrorna var med all sannolikhet ett resultat av skolans systematiska drogförebyggande arbete under lång tid. Förhoppningen är att skolans certifierade arbete ska resultera i lika positiva siffror i drogvaneundersökningen 2010, säger Madeleine Högenberg.

Det drogförebyggande arbetet på Glöstorpsskolan går ut på att eleverna själva ska välja att inte använda droger. Ett sådant positivt val ska främjas genom att eleverna känner ”välbefinnande, trygghet och förmåga att självständigt fatta kloka beslut”. Här är ämnet livskunskap viktigt, liksom en drogpolicy som är gemensam med förskola och fritidsverksamhet samt årligen återkommande föreläsningar för föräldrar och personal.

Målet – en drogfri skola

Målet som satts upp är att andelen elever som använder droger ska minska i Göteborgs Stads drogvaneundersökningar. Och det långsiktiga målet är att Glöstorpsskolan är en helt drogfri skola. Ingen – vare sig elever eller personal – ska använda tobak, alkohol eller andra droger.