Anette Hillskär Malmfors.

Göteborgs Stads årliga kartläggning klar. Fler sommarjobb för ungdomar, ett välfyllt sommarlovsprogram, och fältarbetare och föreningsliv som bidrar med vuxennärvaro. Social resursförvaltnings kartläggning visar att det finns en bra beredskap för att motverka social oro under sommaren. 

Sedan 2010 gör social resursförvaltning årligen en kartläggning över vilka resurser som finns i Göteborgs Stad under sommaren för att motverka social oro. Årets kartläggning visar att staden är väl rustad.

Besparingar innebär att antalet fält- och fritidsarbetare är lägre än tidigare år, men bemanningen är ändå bra, tycker Anette Hillskär Malmfors, utvecklingsledare på Social resursförvaltning.

– Civilsamhället bidrar också med vuxennärvaro i stadsdelarna genom föreningslivet. Det kan till exempel vara idrottsföreningar som anordnar fotbollsskolor, prova-på-ridning med mera. Dessutom kommer några av de ungdomar som fått sommarjobb i stadsdelarna att jobba som fritidsledare.

Fler sommarjobb
Antalet sommarjobb inom Göteborgs Stads verksamheter för gymnasieungdomar är nästan 2 000 i år, vilket är fler än tidigare år. Även yngre ungdomar, som gått ut årskurs 8 och 9, har fått sommarjobb genom sin stadsdelsförvaltning.

– Vissa stadsdelar, som Västra Hisingen och Angered har haft möjlighet att ge alla som sökt ett jobb. I andra stadsdelar är det färre, säger Anette Hillskär Malmfors.

Göteborgs Stad har sedan 2016 fått stöd av Socialstyrelsen till gratis sommaraktiviteter för barn och unga mellan 6–15 år. Precis som förra året är det ett välfyllt program med allt från läsfrämjande aktiviteter till cirkusworkshops och utflykter. Aktiviteterna finns inlagda i Göteborgs Stads kalendarium.

Visst behov av beredskap
Evenemang som Gothia Cup och Partille Cup – när många ungdomar träffas – kan vara tillfällen där det uppstår social oro. Stadsdelarna upplever dock bara ett visst behov av beredskap och förberedelse inför dessa evenemang.

– Social resurs har fältpersonal i tjänst att mobilisera medarbetare vid behov, säger Anette Hillskär Malmfors.