Har märkt stor gemenskap och hjälpsamhet. Den här veckan pågår MSB:s krisberedskapsvecka i hela Sverige och temat är att lyfta personer som gjort något bra under covid-19-pandemin. I Göteborgs Stad finns flera goda exempel. “Människor som hjälper sina grannar och företag som bidrar med skyddsutrustning till äldreomsorgen”, säger Åke Söderberg på stadsledningskontoret.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en krisberedskapsvecka som pågår just nu. Göteborgs Stad har inga egna aktiviteter under veckan. Det beror till största del på den pågående covid-19-pandemin.

Åke Söderberg, planeringsledare för säkerhetsarbete och ansvarig för krisberedskapsveckan på stadsledningskontoret.

– Krisberedskapsveckan är en jättebra satsning som lyfter beredskapsfrågorna och allas ansvar att ha en grundläggande krisberedskap. I år kräver covid-19 stora resurser så vi har valt att avstå den här gången, säger Åke Söderberg, planeringsledare för säkerhetsarbete och ansvarig för krisberedskapsveckan på stadsledningskontoret.

Han påpekar att krisberedskapsveckan har en folkbildande roll som kan få människor att förbereda sig inför kriser av olika slag. Normalt brukar Göteborgs Stad ha en egen kampanj under hösten.

– Budskapet är att alla behöver vara förberedda på att klara sig själva i 72 timmar vid en kris. Vi har inte bestämt hur vi kommer att göra i år än.

Lyfter goda exempel

Temat under MSB:s krisberedskapsvecka är att lyfta personer som gjort något bra under covid-19-pandemin. Åke Söderberg har flera goda exempel.

– Vad vi sett som positivt är att det blivit en väldig stor gemenskap eller hjälpsamhet kring saker och ting. Enskilda människor som ringer grannen och frågar om de vill ha hjälp att handla och att företag och olika delar av staden går samman för att ordna skyddsutrustning till vården.

En central samordningsgrupp har skapats för att hantera detta. Den består av stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo, social resursförvaltning och förvaltningen Inköp och upphandling.

– De har tagit in personal som har möjlighet att bidra eftersom verksamheter är stängda. Jag vet att träffpunktens personal bland annat är med och packar munskydd och annat.

Han nämner också Biskopsgårdens invånarguider som informerar boende om covid-19-pandemin och hur man förhindrar smittspridning.

– Det är också ett sätt att ta vara på människors engagemang.