Alla barn som går i skola i Göteborg är olycksfallsförsäkrade av staden. Sedan drygt två år tillbaka gäller försäkringen även gömda barn. Hittills har det dock inte kommit in någon enda skadeanmälan från den gruppen. Frågan är om de vet att försäkringen finns.

Det hela började med att regeringen 2005 beslutade att rekommendera alla kommuner att ta emot gömda barn i skolan. Göteborgs Stad drog då slutsatsen att de gömda barnen även skulle omfattas av samma olycksfallsförsäkring som övriga skolbarn i kommunen.

– Vi fick ju göra en uppskattning om hur många det kunde röra sig om, säger Anne-Lise Perica, försäkringssamordnare på Göteborgs Stads eget försäkringsbolag, Göta Lejon.

Totalt har försäkring tecknats för 60 gömda barn. Till en kostnad av 57 kronor och 50 öre vardera.

Rädsla kan ligga bakom

Men på de två och ett halvt år som gått har det inte kommit in en enda skadeanmälan på något gömt barn.

– Vi vet inte vad det kan bero på, säger Anne-Lise Perica. Men det kan ju vara att de inte känner till försäkringen.

– Eller så har inget av barnen blivit skadat. Totalt sett gick det genomsnitt 1,4 skadeanmälningar per hundra barn förra året. Det är inte helt orimligt. Av sammanlagt över 100.000 försäkrade barn, fick vi in1.386 skadeanmälningar förra året.

– Men vi kan inte heller utesluta att det handlar om rädsla. Att familjen därför väljer att inte anmäla, säger Anne-Lise Perica.

En oro som avvisas av både Migrationsverket och Polisen.

Anmälan berör bara familjen och bolaget

– Det där är en fråga mellan kommunen och försäkringsbolaget. Sånt kommer aldrig till vår kännedom, det finns heller ingen orsak varför det skulle göra det, säger Elisabeth Allenmark, beslutsfattare på Migrationsverkets mottagningsenhet i Göteborg.

På samma sätt resonerar Lars Skoglund, kommissarie på utlänningspolisen i Göteborg.

– En sådan anmälan skulle ju ske helt utan polisens vetskap. Jag kan inte se att det skulle innebära någon risk.

Själv tror han snarare att de uteblivna anmälningarna handlar om okunskap om försäkringen.

– Detta hade jag aldrig hört talas om. Och har inte jag det, då har knappast de gömda familjerna gjort det heller.