Under sommaren har styrelsen och Göran Sylvesten har fört en dialog om de utmaningar den nya bolagsstrukturen medför. Det är ett komplext uppdrag och styrelsen har kommit fram till att det nu behövs en ny kraft för den fortsatta utvecklingen av lokalklustret.

– Göran har gjort ett gott arbete i Higab och är mycket uppskattad av sina medarbete. Vi har fört en dialog och är överens om att det krävs en ny kraft, säger Stefan Kristiansson, ordförande i Higab AB.

– Det har varit lärorika och utmanande sju år inom Göteborgs Stad. Jag kommer att sakna alla kunniga medarbetare och kollegor inom staden säger Göran Sylvesten.

Göran Sylvesten har varit anställd på Higab sedan 2010 och slutar sin anställning omgående och tillförordnad vd blir Higabs vice vd Stefan Lundqvist.

Higab AB ingår i stadens bolagskoncern med Stadshus AB som koncernmoder. 2014 blev Higab moderbolag i lokalklustret med dotterbolagen Göteborgslokaler AB, Parkeringsbolaget AB och Älvstranden Utveckling AB.

Göran Sylvesten har enligt anställningsavtalet lön under uppsägningstiden på sex månader och därefter avgångsvederlag under 18 månader. Avgångsvederlaget samordnas och avräknas mot annan inkomst.