Startskott för ett ljusare Avenystråk. Från vardag till fest med en knapptryckning – datastyrd LED-teknik gör Götaplatsen till en levande och föränderlig plats. Tryggt och snyggt är målet med den nya belysningen som tänds 1 september klockan 21.

Belysningsprojektet – som är ett samarbete inom Trygg, vacker stad med Higabgruppen, Avenyföreningen och verksamheterna kring Götaplatsen – har tagit ett helhetsgrepp på ljussättningen kring Götaplatsen.

Viktigt att gående ska känna sig trygga
– Vissa delar har haft en stark belysning, till exempel vid Stadsteatern. Det har gjort att andra delar av Götaplatsen har upplevts som väldigt mörka. Belysning är ett samspel och det har vi tagit fasta på i det här projektet, säger Ingvar Brattefjäll på Trygg, vacker stad.

Några lampor har dämpats och massor av kompletterande belysning har satts upp. Främst har man jobbat med ljussättning på fasader, vid sittplatser och utmed trappor och murar. Dessutom har träd och skulpturer försetts med effektfull belysning.

Att gående ska känna sig trygga och kunna se var de sätter ner fötterna har varit en viktig målsättning.

Hela Avenystråket ska rustas upp
– Tidigare har det skett en del olyckor, framförallt i trappavsatserna upp till konstmuseet. Där har många upplevt det som otryggt och mörkt, säger Ingvar Brattefjäll.

Eftersom det är datastyrd LED-teknik som knyter ihop platsen är det enkelt att förändra ljussättningen – från vardagstryggt till festligt. Med modern LED-belysning minskar också driftskostnaderna rejält.

Götaplatsens nya belysning är startskottet på en upprustning av hela Avenystråket.

– Just nu håller vi på att ta fram ett koncept som omfattar både belysning, markbeläggning och möblemang på Avenyn. Nuvarande markbeläggning är mellan 40 och 50 år gammal, så det börjar bli dags att byta, säger Ingvar Brattefjäll.