En resa framåt och bakåt i tiden äger rum på miljöförvaltningen under onsdagen. Projektet Göteborg 2050, som tog slut för två år sedan, återuppväcks för en eftermiddags seminarium, för att se hur nära visionerna staden har kommit.

Ett hållbart Göteborg i en hållbar omvärld var målet för arbetet med Göteborg 2050. En styrgrupp på fem personer, en referensgrupp på 30 och ett nätverk innehållande 400 experter från samhällets alla delar ingick i projektet mellan 2001 och 2004.

Ingen science fiction

I en gemensam brainstorming tog man fram visioner för hur Göteborg och den omgivande regionen kan utvecklas till en hållbar plats att leva på.

– Vi försökte hålla oss realistiska med inte allt för mycket inslag av science fiction, så jag tror att många av idéerna kommer att kunna genomföras, säger Elin Löwendahl, dåvarande informatör och projektassistent på Göteborg 2050.

Inspirerade till Kretsloppsparken

Onsdagens seminarium, där ett hundratal av de tidigare deltagarna i projektet finns med, syftar just till att stämma av hur långt arbetet med att förverkliga idéerna har kommit.

– En del har långt kvar, då vissa mål är väldigt högt satta, men vi kommer nog att få höra om flera projekt som är igång runt om i regionen, säger Elin Löwendahl.

Som exempel nämner hon bland annat Kretsloppskontorets planer som till stora delar hämtat inspiration från arbetet inom Göteborg 2050, däribland Kretsloppsparken Alelyckan som snart är färdig.

Fick många att våga satsa

Rya kraftvärmeverks omställning från naturgas till biobränsledrift är ett annat exempel, liksom de många satsningar på utbyggnad av kollektivtrafiken som är igång.

– Göteborg 2050 fick många tjänstemän och andra aktörer att våga satsa och visa lite mer mod, så att många idéer kunde lyftas upp och nu bli verklighet, säger Elin Löwendahl.

Vårt Göteborgs artiklar om Göteborg 2050:
Göteborgarnas framtidsvisioner sparas i tidskapsel
[2004-12-03]
Följ med på en resa till Göteborg år 2050 [2002-05-03]