Vann Access City Award 2014 i hård konkurrens. 102 städer från 23 EU-länder deltog i tävlingen om den mest tillgängliga staden i Europa. Juryn anser att Göteborgs arbete med att öka tillgängligheten vad gäller transporter, bostäder och sysselsättning är ett föredöme för andra europeiska städer.

– Otroligt glädjande att vi uppmärksammas på det här sättet, men vi är också medvetna om att det finns mycket kvar att göra. Nu gäller det att bli ännu bättre och fortsätta inventera och åtgärda bostäder och offentliga miljöer. Men vi har samlat en bra överblick och ett system med tillgänglighetsverktyg, något som också juryn lyfte fram, säger Christina Eide, avdelningschef på boendeavdelningen vid fastighetskontoret, direkt från Bryssel.

Göteborg var en av sju finalistbidrag i Access City Award 2014. Fyra huvudområden granskades: bebyggd miljö och offentliga rum, transport och infrastruktur, information och kommunikation samt allmänna serviceinrättningar och tjänster. För att vinna krävdes också en långsiktig plan föär hur man arbetar med tillgänglighetsfrågor.

Grenoble och Poznen blev tvåa och trea
Enligt juryn lever Göteborg upp till sin slogan En stad för alla.

– Staden arbetar systematiskt med att förbättra offentliga anläggningar och vidtar konkreta åtgärder för att göra nöjesfält, lekplatser och universitet mer tillgängliga, konstaterar juryn.

Utmärkelsen delades ut i Bryssel under konferensen Tillgänglig turism i Europa i samband med dagen för personer med funktionsnedsättning.

Övriga finaliststäder var Belfast, Burgos, Dresden, Grenoble, malaga och Poznan. Andrapriset gick till franska Grenoble och polska Poznan hamnade på tredje plats.

54F2.jpg
Foto: Access City Award