Världens främsta forskare deltar. Under två dagar i maj kommer världens främsta mobbningsforskare till Göteborg för att delta i en unik konferens. Med skolans värld som utgångspunkt närmar sig experterna den svåra frågan från olika håll och discipliner.

Mobbning i skolmiljön är knappast ett nytt problem. Det fanns där långt innan datorerna etablerade sig i snart sagt varje svensk familjs hem.

Men vad är det egentligen barn och unga är med om i skolan? Vad är det som händer – och varför?

Det är frågor som några av världens främsta forskare kommer att samlas kring när Göteborg den 11-12 maj står som värdar för konferensen: ”Cyberbullying – en utmaning för forskare och skolpersonal”.

Unik kraftsamling
Redan för ett och ett halvt år sedan började Göran Englund, samordnare för förebyggande arbete mot mobbning och kränkningar på social resursförvaltning, sondera intresset för en eventuell konferens kring mobbningsfrågan. Gensvaret blev positivt.

– Det är unikt att få alla de här föreläsarna på plats samtidigt – och det är kanske enda gången det kommer att hända, säger Göran Englund som i det digra programmet kan presentera deltagare från bland annat USA, Singapore, Storbritannien, Belgien och Danmark.

Tvådagarskonferensen, som äger rum på hotell Park Avenue, har i grova drag en internationell inriktning på söndagen, medan det under måndagen också erbjuds en rad föreläsningar på svenska.

Olika utgångspunkter
Mobbningsproblematiken är internationell men forskare i olika länder närmar sig frågan utifrån olika utgångspunkter. Psykologer, sociologer och pedagoger har alla sina agendor i diskussionen.

– I Sverige har vi varit mycket inne på att problematisera mobbningsbegreppet, medan man i USA har kommit längre och bestämt sig för en definition, säger Göran Englund.

Göran Englund, med egen bakgrund som lärare, kommer att medverka med en undersökning han gjort på 4000 barn – de flesta av dem från Göteborg. Barnen har i en enkät fått svara på frågor om nätmobbning och om/hur de utsatts. Undersökningen presenterar tankar kring hur olika former av mobbning hänger ihop.

I det digra utbudet återfinns bland mycket annat också Friends generalsekreterare Lars Arrhenius föreläsning om förra årets stora Instagram-upplopp i Göteborg.

Vad hoppas ni få med er efter konferensen?
– Skolan ska vila på en vetenskaplig grund. Jag hoppas att konferensen kan bidra till en förnuftig och vetenskaplig syn på nätmobbning så att en massmedial agenda inte tillåts slå an tonen, säger Göran Englund och fortsätter:

– Det är klart att nätmobbning är ett allvarligt bekymmer för många, men det finns inga skäl att göra det större än det i verkligheten är. Jag hoppas att vi kan bidra till en mer nyanserad bild.

Bakom konferensen står, förutom Göteborgs Stad, en rad arrangörer: Göteborgs universitet, Göteborgsregionens Kommunalförbund, stiftelsen Friends och the International Bullying Prevention Association.