Första gruppen kommer på fredag. I Göteborg finns numera tomma platser på transitboenden för ensamkommande. Samtidigt är trycket fortfarande stort i Malmö. Därför erbjuder Göteborgs Stad avlastning genom att ta emot 150 barn och ungdomar under de närmsta två veckorna. Den första gruppen anländer med buss under fredagen till ett boende i Östra Göteborg.

Ulla-Carin Moberg, kommunikationschef på social resursförvaltning, berättar att beslutet har växt fram.

– Det har diskuterats på flera olika håll. Det blir lite konstigt när man hör att en kommun i Sverige har väldigt mycket och vi samtidigt har tomma platser här uppe. Så då har vi kommit fram till den här lösningen.

Under stora delar av hösten har över hundra ensamkommande anlänt varje dygn till Göteborg. För att möta behovet av tillfälligt boende har kommunen öppnat nya boenden i snabb takt. Idag finns cirka 1 700 platser där barnen och ungdomarna kan bo tills Migrationsverket anvisat dem till de kommuner där de ska vistas under tiden deras asylansökan behandlas.

Minskning i Göteborg
Sedan två veckor tillbaka har antalet ensamkommande som kommer till Göteborg minskat kraftigt. Antalet varierar men handlar just nu om cirka 20 dagligen. Samtidigt kämpar Malmö med att ordna boende för de cirka 80 barn och ungdomar som kommer dit varje dygn via främst Öresundsbron.

Slutsatsen efter diskussioner mellan ansvariga chefer i de båda städerna blev att Göteborgs Stad under en begränsad tid upplåter sina tomma platser.

– Lokalerna och personalen har varit dimensionerade för många barn men nu kommer de inte. Vi försöker förstås dra ner på personalen på våra boenden, men det går inte hur snabbt som helst, säger Ulla-Carin Moberg.

Utgångspunkten är att lösningen är en engångsföreteelse och i första hand berör de 150 barn och ungdomar som kommunerna nu har kommit överens om. Men inget är skrivet i sten, enligt Ulla-Carin Moberg.

– Malmö ser också att antalet börjar sjunka, men vi kommer ha diskussioner framöver utifrån hur det ser ut.

Fortfarande stort behov av asylboenden
Även om behovet av transitplatser i Göteborg har minskat är behovet av asylboenden för ensamkommande fortsatt mycket stort. Det gäller de barn och ungdomar som har anvisats plats i Göteborg av Migrationsverket under asylprövningstiden på cirka ett år.

– Där är det fortfarande tufft. Vi försöker skapa nya asylboenden genom att göra om transitboenden där det går, leta nya lokaler och genom olika typer av samarbeten, säger Ulla-Carin Moberg.