I Göteborg finns den bästa livskvaliteten, följt av Halmstad och Stockholm. Det visar en ny undersökning som Medieakademin gjort. Svaren kommer från tusen slumpmässigt utvalda svenskar mellan 16 och 74 år som svarat på en webbenkät.

Femton svenska städer från Malmö till Luleå hade valts ut och deltagarna i undersökningen fick svara på frågan om städerna ”verkar vara en bra stad att bo i” eller ”verkar inte vara en bra stad att bo i”.

I topp hamnade alltså Göteborg, följt av Halmstad, Stockholm, Helsingborg och Umeå. I botten placerade sig Malmö, Örebro och Karlskrona.

”Var man bor präglar ens bild av en stad”

– Det går inte att på grundval av undersökningen ge några enkla förklaringar varför städerna bedöms som de gör, säger professor Lennart Weibull vid Göteborgs universitet som ansvarat för undersökningen tillsammans med professor Sören Holmberg.

– Tillfälligheter kan spela in. Det är bara en undersökning som är genomförd under en vecka hösten 2010. Mycket talar för att mediebilden har betydelse, men också var man bor präglar ens bild av en stad, fortsätter Lennart Weibull.

Bland unga mellan 16 och 29 år tyckte överlägset flest (77 procent) att Göteborg är den bästa staden. Här fick Stockholm 49 procent och Umeå och Halmstad delar tredjeplatsen med 43 procent.

29 procent vill bo i storstad

Undersökningen visar också att svenskarna helst vill bo där de bor idag men storstädernas rika sociala umgänge lockar de unga. 29 procent av svenskarna skulle, om de fick välja fritt, helst vilja bo i en storstad medan 38 procent vill bo i en mindre tätort eller på landet. 33 procent vill bo i en stad eller större tätort.

Undersökningen genomfördes av TNS Sifo den 15-19 oktober som en del i Medieakademins förtroendebarometer 2010. Läs hela rapporten på länken längst ner i artikeln.

7534.jpg

Foto: Klas Eriksson

2182